Torsby Lycke Röda Kors i Kungälvs kommun

Om vår Röda Kors verksamhet kan du läsa ur verksamhetsberättelser nedan:

År2001

År2007

År 2002

År2008

År 2003

År2009

År 2004

År 2010

År 2005

 

År 2006

 

Vill Du Hjälpa till och stödja Svenska Röda Korset, Gör Det HÄR

Vill du vara med och stödja ditt lokala Torsby Lycke Röda kors, Gör Det HÄR

År 2007 har LyckeRöda Kors krets slagits ihop med Torsby Röda Kors krets och bildat Torsby Lycke Röda Kors krets.

Vill du ha kontakt klicka här

Verksamhetsplanering Torsby Lycke Röda Kors

 

Verksamhetsplanering för år 2011

- Torsby Lycke Röda Kors Symöten började torsdagen den 17 februari och fortsätter sedan varannan vecka i Torsby församlingshem. Intresserad, kontakta styrelsen.

- Vi behöver hjälp till vårens besök på våra olika äldreboenden med årets Vårkaffebjudning till de boende på Gläntan och Kaprifolen. Intresserad, kontakta Dagmar tel. 22 63 10.

- Vi kommer även i år att arrangera en Medlemsresa. Intresserad, ring Dagmar tel. 22 63 10 eller Gerd tel. 22 65 62 . Annons kommer i KP.

              

Tsunamins Bössinsamling

Bössinsamlingen kring nyår 2004 vid Kärna matmarknad för "Flodvågens offer i Sydostasien" blev totalt 37.988 kr. Torsby Lycke Röda Kors är mycket tacksamma för allas generösa bidrag. Pengarna har direkt och oavkortat skickats iväg.

 

Vill du ha kontakt klicka här . Du är hjärtligt välkommen som medlem till oss i Torsby Lycke Röda kors. Årsavgiten för medlemsskap är 200 kr. Behoven är många och man kan glädja många eller få med en liten arbetsinsats vilket är ett värdefullt och frivilligt idellt arbete. Tag kontakt med Anders Lökholm, Benny Ragnarsson, Dagmar Albinsson, Gerd Emanuelsson, Gun Karlsson, Ulla Thörnqvist eller någon annan ur styrelsen.

Vill du bli medlem

 

Du kan hjälpa till med pengar och med ideellt arbete, klicka här