Torsby Röda Kors

Verksamhetsberättelse för år 2002

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Marie-Louise Larsson Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen:

Siv Eriksson, Lilian Liljeström, Martina Lindqvist.

Suppleanter: Helga Palm, Signe Samuelsson, Berit Andersson.

Valberedningen:

Lennart Unger sk, Gerd Brycke, Einar Albinsson.

Revisorer:

Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten och Väntjänst har vi haft både under våren och hösten.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Servicehuset, Gläntan, Ranrikegården, Ytterby sjukhem och Eklunden.

- Vi har deltagit i Kungälvs Röda Kors LUKS utredning

- 1:a Hjälpen utbildning till alla 6:e klassare på Kärna skola och Friskolan i Kärna.

- Stormöte har vi haft den 8 april i Kungälvs församlingshem och då delades 7 medaljer ut till förtjänstfulla medarbetare i Torsby Röda Kors. Så kommer även att ske i år, datum står på separat kallelse.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 2867 kr via brödförsäljning och bössor.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 79 barn deltog.

- Medlemsvård/ Kyrkresa har vi haft som gick till Elfsborgs fästning och med prosten Hans Karlsson som ciceron.

- Under valet samlade RK in via våra bössor 5.600 kr.

- Vår höstauktion den 8/11 inbringade 56.750 kr. Det ystades 14 ostar och bakades 14 tjog tunnbröd till vår auktion. Listlotterierna såldes vid 4 tillfällen i Kärna Matmarknad.

- Julblomma har utdelats till 82 gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem och de, från Torsby, som har eget boende i Eklunden, Ranrikegården, Ytterbyhemmet, Båtsmansgärde och Pensionärsbostäderna i Kärna. Dessutom har Gläntan och Servicehuset fått julgrupper till de gamla som bor där,  samt även en julgrupp till vår auktionsförrättare Roland Mattsson.

- Luciakaffe med lucia och tåg firades den 14 december för medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

 

Skänkta pengar under 2002

10.000 kr                       har skänkts till ”Världens Barn”.

10.000 kr                       har skänkts till ”Etiopien/Eritrea”.

10.000 kr                      har skänkts till ”Katastrofreserven”.

  5.000 kr                      har skänkts till ”Skövde Rehab center”.

35.000 kr                       Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi under året erhållit med 400 kr, 100 kr, 2.050 kr, 1.425 kr, 4.950 kr och 300 kr. Totalt har vi erhållit 9.225 kr i minnesgåvor.

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 25.000kr och 2.600kr. Totalt har vi erhållit 27.600kr i annan gåva.                                                                                          030117 AL