Torsby Lycke Röda Kors krets
Verksamhetsberättelse för år 2009

Styrelsen har bestått av följande personer:
Raymond Englund Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,
Anders Lökholm Kassör, Gerd Emanuelsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen: Benny Ragnarsson, Marianne Friberg, Gun Karlsson,      Helga Palm, Gunnel Bryngelsson, Ulla Thörnqvist.

Valberedningen: Gunnar Österman s.k., Håkan Edwardsson, Gerd Brycke.

Revisorer: Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger, Emma-Lisa Nakkamura.

Verksamheter:
- Symöten har vi haft under våren och under hösten varannan vecka.(Vår och julluncher
   har vi bjudit deltagarna på). 
- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan och Kaprifolen.
- 9 st. protokollförda styrelsemöten.
- Deltagit i kampanjen ”Rädda Mammorna” i Kungälv den 8 maj insamlat 3451 kr.     
- Insamlingen från EU-valen 7 juni gav 3451 kronor i bössorna.
- Poängpromenad i Sundhammar för medlemmar och andra intresserade med kaffe, korv,
   lotterier m.m. Ett 30 tal personer mötte upp.
- Medlemsresa (hemlig) till Herrljunga, Ryfors och Habo med ca 30 medlemmar.
- Kyrkovalet 20 september gav 2792 kronor i  bössorna. Vi är mycket glada åt att få ha
   en insamlingsbössa permanent i Kärnatappen som genererar mycket pengar.
- Julblomma har utdelats till 123 personer, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem.
- Julgrupper har överlämnats till våra serviceboenden Gläntan och Kaprifolen.
- Luciafirande hade vi 14 december i församlingshemmet och inbringade då 1070 kronor.
- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

 

Skänkta pengar år 2009

  5 000 kr      har skänkts till 10 ambulanser i Gaza
  5 000 kr       har skänkts till Rädda mammorna.
  3 000 kr       har skänkts till Röda Korsets behandlingshem i Skövde.
13 000 kr Totalt

 

Minnesgåvor år 2009

  1 500 kronor