Torsby Lycke Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2008

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Ulla Thörnqvist v Ordförande,

Benny Ragnarsson Kassör, Gerd Emanuelsson Sekreterare.

 

Övriga ledamöter av styrelsen: Dagmar Albinsson, Marianne Friberg, Sven Kristiansson, Emma-Lisa Nakamura, Helga Palm, Marianne Ryngdahl, Ingemar Bernhardsson.

 

Valberedningen: Gunnar Österman s.k., Håkan Edwardsson.

 

Revisorer: Erik Brelen, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten har vi haft under våren och under hösten varannan vecka.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan och Kaprifolen.

- 10 st. protokollförda styrelsemöten.

- Rekreationsresa för 2 personer till Stiftsgården Vårdnäs i Rimforsa.

- Deltagit i kampanjen ”Rädda Mammorna” i Kungälv den 8 maj insamlat 1 234 kr.

- Poängpromenad på Skräddarön för medlemmar och andra intresserade med kaffe, korv,

lotterier m.m. vilket gav ett netto 3 226 kr.

- Medlemsresa till Ätradal och Falbygd med ca 30 medlemmar.

- Höstens Basar inbringade, tillsammans med våra medlemmars hjälp, 36 000 kr.

- Julblomma har utdelats till 130 personer, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem.

- Julgrupper har överlämnats till våra serviceboenden Gläntan och Kaprifolen.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

 

 

Skänkta pengar under 2008

  5 000 kr       har skänkts till Röda Korsets Katastrofreserv”.

  5 000 kr       har skänkts till ”Världens Barn” insamlingen.

10 000 kr Totalt

 

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 7450 kr

- DONATION ur Frida Martinssons Minnesfond 8 527 kr                                                           

anlö090123