Torsby Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2004

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Marie-Louise Larsson Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen:

Siv Eriksson, Lilian Liljeström, Martina Lindqvist, Emma-Lisa Nakamura.

Suppleanter: Helga Palm.

Valberedningen: Holger Svensson s.k., Gerd Brycke, Einar Albinsson.

Revisorer:

Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten har vi haft både under våren och hösten.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan, Kaprifolen, Ranrikegården, Ytterby sjukhem och Båtsmansgärde.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK: s Informationsmöten.

- Torsby RK har deltagit vid Kvinnofrukostmöten i Kärna skolas Bibliotek.

- Stormöte har vi haft den 19 april i Kungälvs församlingshem och då delades det ut 1? Guldmedalj till Hilma Ottosson för ett förtjänstfullt arbete för Röda Korset och då speciellt Torsby Röda Kors. Torsby RK tillsammans med Marstrands RK arrangerade stormötet.

- Torsby RK medverkade vid Kaprifolens firande.

- Kärna skola och Kärna friskolas 5:e och 6:e klasser har utbildats i 1:a hjälpen-utbildning.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 4 340 kr via brödförsäljning och bössor.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 76 barn deltog.

- Medlemsresa har vi haft som gick till Dalsland med ca 35 medlemmar.

- Under EU-valet samlade RK in via våra bössor 2.261,50 kr.

- Årets höstbasar gav 60 606,50 kr. Det ystades 11 ostar och bakades över 100 bröd.

- Julblomma har utdelats till 90 gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem. De från Torsby, som har eget boende i Ranrikegården, Solhaga, Båtsmansgärde, Gläntan, Kaprifolen fått julgrupper till de gamla som bor där.

- Luciakaffe med lucia och luciatåg firades den 13 december för ca 50 medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

- Bössinsamlingen till förmån för flodvågens offer inbringade totalt 35.988 kr. +2000,- 31/1

 

Skänkta pengar under 2004

10.000 kr                       har skänkts till ”Världens Barn”.

10 000 kr                       har skänkts till ”Röda Korsets Katastrofreserv”.

  9.000 kr                      har skänkts till ”Flodvågens offer”.

  5 000 kr                      har skänkts till ”Jordbävningskatastrofen Bam i Iran”.

  1.000 kr                       har skänkts till ”Barn i krig”.

35.000 kr                       Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 4.000 kr

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 900 kr                                                      

050206