Torsby Lycke Röda Kors krets
Verksamhetsberättelse för år 2010

Styrelsen har bestått av följande personer:
Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,
Anders Lökholm Kassör, Gerd Emanuelsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen: Benny Ragnarsson, Marianne Friberg, Gun Karlsson,      Helga Palm, Gunnel Bryngelsson,Ulla Thörnqvist och Barbro Öhrman-Rasmusson.

Valberedningen: Gunnar Österman s.k., Gerd Brycke.

Revisorer: Gunnar Österman. Ersättare: Pelle Andersson, Britt-Marie Unger, Emma-Lisa Nakkamura.

 

Verksamheter:
- Symöten har vi haft under våren och under hösten varannan vecka.(Vårlunch
   har vi bjudit deltagarna på).  
- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan och Kaprifolen.
- 12 st. protokollförda styrelsemöten.
- Köpt första Hjälpen Utbildning till 5:e klassare i Kärna alla skolor.
- RK har medverkat till att Åge Hogedal med musikanter har bjudit på musikunderhållning
   på Kaprifolen varannan fredag.
- Poängpromenad i Sundhammar för medlemmar och andra intresserade med kaffe, korv,
   lotterier m.m. Ett 30 tal personer mötte upp. Gav cirka 800 kronor.
- Medlemsresa (hemlig) till Dalsland med 26 medlemmar.
- Vi är mycket glada åt att få ha insamlingsbössor permanent i Kärnatappen och Tempo som genererar mycket pengar åt vår verksamhet.
- Insamlingen i bössorna under valet 19 september gav 8.243.50
- Insamling av 50-öringar gav ett resultat på 3.581 kronor.
- Julblomma har utdelats till 115 personer, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem.
- Julgrupper har överlämnats till våra serviceboenden Gläntan och Kaprifolen.
- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.
- Basaren den 27 november gav 27.118 kronor brutto

 

Skänkta pengar under 2010

  10 000 kr      har skänkts till Pakistan
  10 000 kr       har skänkts till Haiti.
  20 000 kr Totalt

 

- MINNESGÅVOR under år 2010                               Frida MartinssonsMINNESFOND

800 kronor                                                                                                                9.870:40