Torsby Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2005

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Kassör Vakant, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen:

Lilian Liljeström, Emma-Lisa Nakamura, Helga Palm.

Valberedningen: Einar Albinsson s.k, Holger Svensson, Gerd Brycke.

Revisorer:

Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten har vi haft både under våren och hösten.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan, Kaprifolen, Ranrikegården, Ytterby sjukhem och Båtsmansgärde.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

- Stormöte har vi haft den 18 april i Kungälvs församlingshem.

- Kärna skola och Kärna friskolas 5:e klasser har utbildats i 1:a hjälpen utbildning.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 4.000 kr via brödförsäljning och bössor.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 91 barn deltog.

- Medlemsresa har vi haft som gick till Öckerö med ca 36 medlemmar.

- Under Kyrkovalet samlade RK in via våra bössor 3.341 kr.

- Höstfest den 29/9 med mat för våra flitiga symötesdeltagarna drygt 20 deltog.

- Julblomma har utdelats till över 90 st gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem. De från Torsby som bor på Ranrikegården, Solhaga, Båtsmansgärde, Solhaga, Ytterby, Gläntan och Kaprifolen har också fått blommor.

- Luciakaffe med lucia och luciatåg firades den 13 december för ca 44 medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

 

Skänkta pengar under 2005

5.000 kr         har skänkts till ”Världens Barn”.

5.000 kr         har skänkts till ”Röda Korsets Katastrofreserv”.

5.000 kr         har skänkts till ”Pakistan och Centralamerika”.

15.000kr        Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 35.501 kr

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 100 kr                                                          

060122