Torsby Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2003

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Marie-Louise Larsson Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen:

Siv Eriksson, Lilian Liljeström, Martina Lindqvist.

Suppleanter: Helga Palm, Signe Samuelsson, Berit Andersson.

Valberedningen: Holger Svensson s.k., Gerd Brycke, Einar Albinsson.

Revisorer:

Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten har vi haft både under våren och hösten.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Servicehuset, Gläntan, Ranrikegården, Ytterby sjukhem och Eklunden.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

- Torsby RK har deltagit vid Kvinnofrukostmöten i Kärna Bibliotek.

- Stormöte har vi haft den 7 april i Kungälvs församlingshem och då delades det ut 4 medaljer till förtjänstfulla medarbetare i Torsby Röda Kors. Vi tillsammans med Harestad RK arrangerade stormötet.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 1.300 kr via brödförsäljning och bössor.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 83 barn deltog.

- Medlemsvård/Kyrkresa har vi haft som gick till Byfjorden och Uddevalla och med prosten Hans Karlsson som ciceron vid Ödsmåls kyrka.

- Under valet samlade RK in via våra bössor 3.374 kr.

- Julblomma har utdelats till 90 gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem och de, från Torsby, som har eget boende i Eklunden, Ranrikegården, Fridhemskullen, Båtsmansgärde och Pensionärsbostäderna i Kärna. Dessutom har Gläntan och Servicehuset fått julgrupper till de gamla som bor där.

- Luciakaffe med lucia och luciatåg firades den 13 december för medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

 

Skänkta pengar under 2003

10.000 kr                       har skänkts till ”Världens Barn”.

10.000 kr                       har skänkts till ”Svälten i Afrika”.

10.000 kr                      har skänkts till ”Krigets offer i Irak”.

10.000 kr                      har skänkts till ”Skövde Rehab center”.

  5.000 kr                       har skänkts till ”Social Verksamhet”.

45.000 kr                       Totalt

Ytterligare 5.000 kr skänkts till jordbävningskatastrofen i Bam, Iran på första styrelsemötet under januari 2004

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 400 kr

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 500 kr                                                      

040126