Torsby Röda Kors

Verksamhetsberättelse för år 2001

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Britt- Marie Unger Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

 

Övriga ledamöter av styrelsen:

Märta Andersson, Maj Gillholm, Liljan Liljeström, Maj- Britt Olsson, Hilma Ottosson. Suppleanter: Helga Palm, Signe Samuelsson, Berit Andersson.

 

Valberedningen:

Siv Eriksson sk, Lennart Unger, Gunhild Palm.

 

Revisorer:

Frans Johansson, Håkan Edwardsson. Ersättare: Karin Magnusson, Olof Lidhall.

 

Verksamheter:

- Symöten, Väntjänst har vi haft vår och höst.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Servicehuset, Gläntan, Ranrikegården, Ytterby sjukhem och Eklunden.

- Stormöte har vi deltagit på den 2 april då vi röstade fram Rikstämmoombuden Eva Almgren och Göran Oskarsson i Kungälvs församlingshem.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 2.200 kr via brödförsäljning och bössor.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 44 barn deltog.

- Medlemsvård har vi haft den 3 juli med en resa till Lysekil med omnejd.

- Under Kyrkovalet samlade RK in via våra bössor 2.714 kr.

- Kyrkresa till Öxabäcks kyrka anordnades den 29 september.

- Vi bjöd pensionärer på lunch med samkväm den 27 oktober.

- Julblomma har utdelats till 74 gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem och de, från Torsby, som har eget boende i Eklunden, Ranrikegården, Ytterbyhemmet, Båtsmansgärde och Pensionärsbostäderna i Kärna. Dessutom har Gläntan och Servicehuset fått julgrupper till de gamla som bor där.

- På Kärna Julmarknad den 8 december samlade RK in via försäljning och lotterier 2.020 kr.

- Luciakaffe med luciatåg och lotterier firades den 15 december för medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

 

Skänkta pengar under 2001

20.714 kr                       har skänkts till ”Världens Barn”.

  5.000 kr                       har skänkts till ”Katastrofhjälp Indien”.

  4.200 kr                      har skänkts till ”Krigens offer”.

  2.520 kr                      har skänkts till ”Afghanistan”.

32.434 kr                       Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi under året erhållit med 400 kr, 400 kr, 300 kr, 1.330 kr, 3.500 kr, 100 kr och 3.640 kr. Totalt har vi erhållit 9.670 kr i minnesgåvor.

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 500kr och 6.445:99kr. Totalt har vi erhållit 6.945:99kr i annan gåva.                                                                                          020124