Torsby Lycke Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2007

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Ingemar Bernhardsson v Ordförande,

Benny Ragnarsson Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen: Dagmar Albinsson, Marianne Friberg, Sven Kristiansson, Lilian Liljeström, Emma-Lisa Nakamura, Helga Palm, Marianne Ryngdahl, Ulla Thörnqvist.

Valberedningen: Einar Albinsson s.k, Gunnar Österman.

Revisorer: Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- 7 st. protokollförda styrelsemöten.

- Symöten har vi haft under våren och under hösten varannan vecka.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan och Kaprifolen.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

- Kärna skola och Kärna friskolas 5:e klasser har utbildats i 1:a hjälpen utbildning.

- Kärna Bymarknad inbringade 6 580 kr via hembakat bröd, lotterier, bössor och annat som Ni medlemmar skänkt/bakat till oss på bymarknaden. Annan bössinsamling gav 1 086 kr.

- Styrelsen har varit på RK utbildning och 1:a hjälpen utbildning i Göteborg.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 62 barn deltog den regniga sommaren till trots.

- Poängpromenad på Skräddarön för medlemmar och andra intresserade där ett 100-tal personer gick poängpromenad och inbringade 2 432 kr.

- Medlemsresa har vi haft som gick till Råshult Linne´s födelseort med ca 40 medlemmar.

- I september deltog vi i ett partnerskapsmöte om Landsbygden i Hålta.

- Julblomma har utdelats till 126 gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem. Julgrupper har överlämnats till serviceboendet Gläntan och Kaprifolen.

- Luciakaffe med Kungälvs Luciatåg firades den 13 december för 60-tal medlemmar och övriga i Harestads församlingshem. Styrelsen och medlemmar uppmärksammade också att Torsby Röda Kors fyllde 90 år. Kungälv och Kareby´s Röda Kors kretsar kom och firade.

 

Skänkta pengar under 2007

10 000 kr       har skänkts till Krigens offer ”Rädda Mammorna”.

10 000 kr       har skänkts till ”Röda Korsets Katastrofreserv”.

  5 000 kr       har skänkts till ”Världens Barn”.

     500 kr      gåva av Kareby RK till RK Kramkampanj i vårt namn

25.500kr        Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 2 970 kr

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 500 kr.

- DONATION ur Frida Martinssons Minnesfond 5 429 kr                                                           

anlö080126