Torsby Röda Kors krets

Verksamhetsberättelse för år 2006

 

Styrelsen har bestått av följande personer:

Anders Lökholm Ordförande, Dagmar Albinsson v Ordförande,

Benny Ragnarsson Kassör, Birgit Karlsson Sekreterare.

Övriga ledamöter av styrelsen: Lilian Liljeström, Emma-Lisa Nakamura, Helga Palm, Ulla Thörnqvist.

Valberedningen: Einar Albinsson s.k, Holger Svensson, Gerd Brycke.

Revisorer: Håkan Edwardsson, Gunnar Österman. Ersättare: Karin Larsson, Britt-Marie Unger.

 

Verksamheter:

- Symöten har vi haft både under våren och hösten.

- Vårkaffe har bjudits på till våra vårdinrättningar Gläntan, Kaprifolen och Ytterby sjukhem.

- Kretsen har deltagit i Samverkansrådsmöten och RK:s Informationsmöten.

- Styrelsen har haft 6 styrelsemöten.

- Stormöte i april har vi haft i Kungälvs församlingshem.

- Styrelsen har utbildats i RK kunskap och 1:a hjälpen utbildning i Göteborg.

- Kärna skola och Kärna friskolas 5:e klasser har utbildats i 1:a hjälpen utbildning.

- Under Kärnamarknaden samlade vi in 3.324 kr via hembakat bröd, lotterier, bössor och annat som Ni medlemmar skänkt oss till försäljning på marknaden.

- Simskola i Sundhammar har anordnats för Torsby, Lycke, Harestad och Ytterby RK kretsar där 90 barn deltog.

- Styrelsen har deltagit i Gbg EM och delat ut vatten, plåster och info om Röda Korset

- Medlemsresa har vi haft som gick till ”Saltön” med ca 38 medlemmar.

- Bössinsamlingen vid valet i september där samlade RK in via våra bössor 7.035 kr.

- Höstens Basar inbringade tillsammans med våra medlemmars hjälp 46.706 kr.

- Julblomma har utdelats till 90 st gamla, över 80 år fyllda, boende i sina egna hem. De från Torsby som bor på Båtsmansgärde, Ytterbyhemmet och Fridhemskullen har också fått en julblomma. Julgrupper har överlämnats till serviceboendet Gläntan och Kaprifolen.

- Luciakaffe med lucia och luciatåg firades den 13 december för 35 medlemmar och pensionärer i Torsby församlingshem.

 

Skänkta pengar under 2006

10.000 kr       har skänkts till ”Kriget i Mellersta Östern”.

10.000 kr       har skänkts till ”Röda Korsets Katastrofreserv”.

500 kr            har skänkts till Kastalakyrkans Vitryska Barnläger”.

20.500kr        Totalt

 

- MINNESGÅVOR har vi erhållit med 3.200 kr

- ANNAN GÅVA har vi erhållit med 1.600 kr + gåva till Simskolan 700 kr.                                                     

anlö070115