Insändare är inte lätt. Jag menar att få dem publicerade. Här följer några insändare jag skrivit till tidningar och inte fått dem publicerade.

Därför publicerar jag dessa insändare här istället i hopp om att någon läser det.

Ej av GP publicerade Insändare

* Socialförsäkringarna & Arbetsskadeförsäkringen

* Det är oroligt i staten Sverige

* Naturreservat & Göteborg City airport

* Sjukvårdens Haverikommission

 

 

Ej av KP publicerade Insändare

* Om Våld

 

 

 

 

 

Copyright Web Owner (CWO)