Om våld

 

”Nu verkar formuleringen kanske en aning kryptisk men idag stannar vi sällan upp och tänker till om något vettigt.

Vi fastnar i känslor och låter därefter vettet formuleras.

I en sådan situation kan ju vad som helst vidimeras och verkställas.

Vad är något egentligen?

Är det kyrka, politik och arbete?

Finns det någon manual?

Historiska skrifter, hur har de löst samma saker tidigare?

Först den ene slår ihjäl den andre, religionens Kain och Abel.

Sedan har någon slagit ihjäl någon annan, politik genom första och andra världskriget.

Frågan som gäller, är hur gör vi idag …. fortsätter vi på den redan inslagna linjen?”