Motion om princip för investeringar i idrotts och föreningsanläggningar

Bakgrund

Det går bra för Kungälv, säger många, antalet invånare ökar ständigt. Det är många som vill arbeta och bo här. Vi politiker har enats om att vår gemensamma vision är att ”det ska vara gott att leva här i Kungälv”.

Problem

De som flyttar hit till Kungälv vill inte bara arbeta och bo här, för att vi ska kunna uppfylla vår gemensamma vision måste det också vara gott att leva på fritiden.

 

När det gäller fritiden har vi inte lyckats lika bra, det är överfullt på de flesta av kommunens anläggningar, tider och utrymme räcker inte till. Många föreningar som driver barn och ungdomsverksamhet har köer med långa väntetider, just för att det inte finns lediga tider i de olika anläggningarna.

 

Majoriteten har just lagt ett förslag på att bygga två konstgräsplaner, frågan är då vilka av Kungälvs duktiga fotbolls föreningar som ska få denna fördel? Och vad blir möjligt för de övriga idrottsföreningarna?

 

Möjligheterna för kommunen att frigöra resurser på ett rättvist sätt för att stödja utvecklingen för idrott och föreningsliv är begränsade. Arbetet med att se över aktivitets bidragen till föreningslivet har påbörjats inom IPP (Det idrottspolitiska programmet) och kommer förhoppningsvis att leda till att skattepengarna används på ett mer rättvist och nutidsorienterat sätt. Men luras inte att tro att aktivitetsstödet leder till fler anläggningar.

 

Hur ska vi frigöra resurser för att investera i fler idrottsanläggningar på ett rättvist sätt?

Förslag

Vi från borgerligheten tycker att det är viktigare att utarbeta en rättvis och långsiktig princip för investeringar i idrotts och föreningsanläggningar.

 

Om föreningarna i större utsträckning själva tar över driften av sina anläggningar kan Kommunen i stället ”använda” resurserna till att långsiktigt satsa på att stödja föreningslivet med investeringar.

 

Enligt principen att Föreningen satsar en krona i investering så satsar Kommunen en krona.

 

Förslag till beslut är att kommunfullmäktige ger Idrottsrådet (IPP) och Kommunstyrelsen i uppdrag att pröva möjligheterna för ovanstående princip.