Motion om att öppna möjligheten för föreningar att driva fritidsgårdsverksamhet

 

Bakgrund

Alla människor ska kunna vistas ute på gator och torg utan att behöva känna sig otrygga. Det gäller även ungdomar. Alla ungdomar har rätt att känna trygghet och ”höra hemma” i ett sammanhang. Om det inte är så, måste vi ändra på det. Tryggheten och framtidstron för ungdomar är avgörande för hur deras framtid utvecklas.

 

Det vi idag kallar fritid är inte samma sak som den fritid som fanns för 10, 20 eller kanske 30 år sen. Det kanske är dags att särskriva fritid till fri tid?

 

För vad är egentligen ungdomars egen definition på fritid? Är det tiden utanför skoltid, eller på skoltid i väntan på bussar, lektioner eller fritidsaktiviteter – eller är det tiden på fritidsgården, vad är det för tid? Är det tiden i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter? Eller är det stunden innan, framför datorn med lite snack på någon community? Helt klart är, att mycket mer av den sociala kontakten idag sker genom Internet. Betydligt mer än bara för några år sen, och den tiden stjäls naturligtvis från annan fritidssysselsättning, ex träning, möten eller repande. Det handlar inte längre bara om tiden, utan också om de normer och värderingar som läggs till grund för tillvaron.  De olika virtuella mötesplatser där ungdomar idag träffas blir ofta ”den normsättande” och ligger långt bortom vuxenvärlden.

 

Problem

Samhället har inte ansvaret, inte skolan, inte fritidsledarna eller själva systemet. Det är vi, människor som har ansvaret. Vi vuxna behöver följa våra barn till sina aktiviteter på nätet och fritidsgården lika mycket som vi följer dem till övriga aktiviteter. Vi behöver fler vuxna som engagerar sig i våra ungdomar. Ungdomarnas värld och vuxenvärlden måste närma sig varandra.

 

Idag finns små möjligheter för föreningar att erhålla stöd från Kommunen när det gäller öppen verksamhet för ungdomar, ett exempel var skatehallen som fanns innan Mimers Hus, där fick föräldrarna till slut stänga hallen för det inte fanns tillräckligt med vuxna som kunde ställa upp och hålla öppet. Systemet måste anpassas till ungdomarna, det är inte ungdomarna som ska anpassa sig till systemet.

 

Dags att uppgradera begreppet fritidsgård?

 

Förslag

Som ett komplement till de kommunala fritidsgårdarna, öppna möjligheten för föreningar att driva fritidsgårdsverksamhet.

 

Vissa föreningar kanske behöver stöd i form av personal, andra kanske behöver lokaler, en tredje kanske behöver stöd med administration. Förutsättningarna är olika på olika ställen i kommunen. Därför måste detta arbete ske tillsammans med intresserade föreningar.

 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en princip som gör det möjligt för föreningar att driva fritidsgård.