Äntligen blev efter en folklig kamp i över 30 år

Kärna tryckavlopp invigt

Vyn nedan Kärnatappen från Lefstad till Torsby by över 36 mkr infrastruktur investeringen. Det är lite Sven-Ingvars och "en röd liten stuga".

Vid Kärna skola fanns utställare, politiker, entrepenörer och publik.

Leif J, till höger på bilden, var länge den storsta motståndaren till att det skulle byggas ett tryckavlopp. Han ville ha ett litet reningsverk som pga av en liten storlek generellt undantogs från statens och länsstyrelsens kontroll av efterlevnad av reglerna gälland kväve och fosfor hantering. Dessa gällde, då för tillfället, bara för större reningsverk med mer kapacitet. Gränsen fanns då på 10.000 p/e och Leif planerade med ett verk på 2500 p/e. Idag är reglerna annorlunda med ett mycket starkare krav på rening även för mindre reningsverk med en mer krävande lagstiftning vad det gäller reningskrav.

.

ENTREPENÖRSKRAFT

ENTREPENÖRSKRAFT

ENREPENÖRSKRAFT

ENTREPENÖRSKRAFT

ENTREPENÖRSKRAFT

Vem tänkte på denna potential av Entrepenörer när kommunen vill bygga sitt Avloppsreningsverk. Ingen visste att det fanns. Kanske någon.

Glada Centerpartister

Kärnarevyn sjöng och sköjade, skitskoj faktiskt.

Publiken hade skoj med sång, sköj och prat

Åsa Torstensson invigde Tryckavloppsledningen mellan Kärna och GRYYAB via Yby.

Copyright till websidan Anders Lökholm som också är websidans fotograf. 100607