Välkommen till SV TORSBY´s avd i Kungälvs kommun

Studieförbundet Vuxenskolans Torsbyavdelning som är en självständig avdelning i Kungälvs kommun och har adress: Verksamhetsledare Gerd Löfving, Stora Ryr 260, 442 75 Lycke, telefon 0303-23 55 71. Studieförbundet Vuxenskolan är Sveriges näst största studieförbund. Vi är dessutom Sveriges största enskilda kulturarrangör. Grunden för vårt arbete, som studieförbund och folkbildare, är att utgå från de värderingar vi fastställt i etiska riktlinjer och idéprogram. Det innebär att vi förbinder oss att alltid sträva efter att bedriva god folkbildningsverksamhet som förtjänar uppskattning, är trovärdig och försvarbar. All vår verksamhet ska präglas av kvalitetstänkande med deltagarna i centrum, vilket innebär att deltagarens helhetsupplevelse av oss ska motsvara deltagarens förväntningar, krav och behov i så hög grad som möjligt.  www.sv.se

 Vi har Kamratcirklar

Ni är en grupp på minst tre personer som  träffas regelbundet. Ingen i gruppen behöver vara expert utan tillsammans tar ni er an ett nytt ämne eller en uppgift. Kontakta oss gärna om du har förslag på någon cirkel. SV kan bidraga med del av lokalhyra, litteratur eller expertbesök. Dessutom hjälper vi er gärna att  ta fram litteratur och studieplan. I en kamratcirkel betalar man ingen kursavgift. Torsbys kamratcirklar för närvarande:

 Bokbinderi - Byggnadsvård -  Läs och res - Musik - Släktforskning - Smide - Registrering av gamla föremål - Olika textila tekniker - Aktuellt i Media - Den heliga Birgitta - Friskvård - Minnesträning - Hantverk i naturmaterial -

 

  Vi har Studiecirklar

Glas som hobby - Vävning - Växtfärgning - Pilflätning - Gjutning av trädgårdsfat - Datorkunskap för nybörjare m.m.

Vad som kan vara bra att veta är att: 

Anmälan: kontakta oss på telefon 23 55 71 eller 22 55 13

Studietid: En studietimma är 45 minuter. Vanligast är att cirkeln träffas  3 timmar  vid varje sammankomst.

Kursstart: Cirkeln startar så snart tillräckligt många anmälningar kommit in.

Försäkring: Som deltagare i någon av våra cirklar är du automatiskt olycksfalls- försäkrad under studietiden samt vid  resa till och från studielokalen

För att visa vad som nu är på gång hos SV Torsby avd. peka nedan på vår websida:

SV Torsby