TAROT

 

Arkanan

Det finns den Stora och den Lilla Arkanan. Den Stora Arkanan innehåller 21 kort och även 0:an som representerar narren och det är hans resa i den Stora Arkanan och de läror och råd som den innehåller han lär sig. Den Lilla Arkanan innehåller 14 kort i 4 sviter, 56 kort och det är 52 kort + 4 jokrar.

 

Stora Arkanan

0                      0 - NARREN,

för det första är det kortet annorlunda för det har inget nummer, nollan. Narrens natur är öppen och oskuldsfull, med en stark längtan att lära, representerar det kortet den mänskliga resenären. Det finns ingen början men heller inget slut, med en spontan energi som inte har någon moral utan som bara är.

 

1                      I – MAGIKERN,       

står för intellektet, den akademiska sidan, hjärnan, styrkan och sinnet. Han pekar mot himlen och jorden som en åskledare för energi. Magikern är en skapare, han symboliserar Narrens födelse, hans livsgnista och vitala energi. Från Magikern lär sig Narren att skapa nya idéer. När Magikerkortet kommer upp innebär det för frågaren att denne måste vara påhittig och skapande när denne har problem.

           

Omvänd betydelse för MAGIKER- kortet,

när Magikerkortet läggs upp och ner då ändras innebörden vanligtvis till en extrem form av innebörden på kortets bild. Med Magikerkortet upp och ner menas slughet, lurendrejeri eller helt enkelt bedrägeri. Nästan lika viktig som bildens placering är bildens placering och i en enkel läggning visar placeringen vilken tidpunkt det handlar om.

 

2                      II – ÖVERSTEPRÄSTINNAN,

Är Narrens andliga moder. Hennes bok, kunskaper att ta åt sig, representerar kunskaper som Narren måste tillägna sig på resan. När detta kort dyker upp, kan det representera frågarens hemliga älskare eller en okänd beundrare.

 

3                      III – KEJSARINNAN,

är en av de som står för föräldrars trygghet och vägledning. När Kejsarinnekortet visar sig i en läsning tyder det på ett lyckligt och moget förhållande och ibland även havandeskap.

 

4                      IV – KEJSAREN,

är den andre som står för föräldrars trygghet och vägledning. När Kejsarkortet visar sig i en läsning pekar det på behovet av vishet, ledarskap, lag och ordning.

 

5                      V – ÖVERSTEPRÄSTEN,

får representera Narrens andliga fader som lär Narren ödmjukhet och medkänsla. När Påven, som ibland Översteprästen kallas, visar sig i en läggning kan det stå för något frågaren respekterar.

 

6                      VI – DE ÄLSKANDE.

Här handlar det om beslut Narren måste välja mellan kvinnan med det gyllene hår, som representerar det förnuftiga valet och den mörkhåriga kvinnan som representerar det sensuella. Narren måste följa huvudet eller sitt hjärtas val. När De Älskandekortet visar sig I en läggning är det en varning att välja klokt för konsekvenserna är allvarliga.

 

7                      VII – VAGNEN,

är ett turbulent kort med viljor som dras åt olika håll. Narren känner de motstridiga viljorna och kan inte fortsätta förrän hans egna konflikter är lösta.

 

8                      VIII – RÄTTVISA.

Här föreslås lösningar på hans dilemma. Frågaren lär sig nyttan med vishet, reson och argumentation.

 

9                      IX – EREMITEN,

Är den eviga sanningssökaren. Av Eremiten lär sig Narren värdet av reflektion i ensamhet. När Eremitkortet visar sig i en läsning innebär det för frågaren att stanna upp och tänka efter.

 

10                  X – LYCKANS HJUL.

När omständigheterna förändras är det ingen ide att skylla på ödet. Det är viktigare att göra det bästa av det som man inte kan ändra på. Hjulet betyder rörelse och för Narren innebär det halvvägs på resan ”från födsel till upplysning.

 

11                  XI – LUSTAN,

representerar en stor kraft. Lustankortet kallas ofta för styrka, hon besitter stor charm. Narren lär sig att självdisciplin är nödvändigt. Lustankortet är en varning om självkontroll och återhållsamhet.

 

12                  XII – DEN HÄNGDE,

handlar om typer av besvikelser. Kortet lär Narren ifrågasätta värderingar och söka nya lösningar vid behov. När kortet Den Hängde visar sig I en läggning antyder det att uppoffringar kan behövas och att frågaren måste försöka att se världen från ett annat perspektiv.

 

13                  XIII – DÖDEN.

Döden betyder sällan inte slutet utan det betyder mer förändringar och att anamma nya utmaningar. Frågaren blir rädd för Dödenkortet men det betyder sällan rent fysisk död utan signalerar en ny riktning, ett nytt arbete eller en ny partner.

 

14                  XIV – MÅTTFULLHET,

det representerar balansen mellan hjärta och sinne som Narren måste ha för att ta sig igenom frestelserna.

 

Omvänd betydelse för MÅTTFULLHET- kortet, är när Måttfullhetskortet visar sig upp och ned i en läsning, kan det ha en speciell mening i affärer, pekar det på en intressekonflikt. Obalans, tråkiga följder om man försöker att klara sig utan harmoni.

 

15                  XV – DJÄVULEN.

Djävulskortet är en ny utmaning för Narren detta kort representerar förslavningen till det onda. Narren kommer till insikt om att alla har en mörk sida som man måste övervinna. När Djävulskortet visar sig I en läggning pekar det på fara och hot.

 

Omvänd betydelse för DJÄVULS- kortet, betyder omoral, att ge efter för sina lägsta drifter, faror och svart magi.

 

16                  XVI – FÖRSTÖRELSENS TORN,

representerar gamla grusade förhoppningar och en period med mycket stora förändringar. Narren tvingas söka nya filosofier som grund att bygga nytt på. I en läsning kan Tornetkortet tyda på katastrofer, oroligheter och ekonomisk ruin.

 

Omvänd betydelse för FÖSTÖRELSENS TORNS –kortet, står för olycka, katastrof som drabbar i onödan och p g a egna handlingar.

 

17                  XVII – STJÄRNAN.

Stjärnkortet representerar I en läsning de ändrade förutsättningar, nya tillfällen eller en ny start.

 

Omvänd betydelse för STJÄRNAN –kortet, betyder inskränkthet, fördomar och ett slutet sinne.

 

18                  XVIII – MÅNEN.

Månkortet härrör sig till intuitionen och när Narren begrundar detta upptäcker han den känsliga sidan av sin natur. Månkortet representerar drömmar och inspiration.

 

Omvänd betydelse för MÅNEN –kortet, står för känslolöshet, nedtystade instinkter.

 

19                  XIX – SOLEN.

Solkortet är det mest uppiggande kortet. När Narren träffar det här kortet känner han optimism och glädje. Solenkortet är positivt och pekar på förnöjsamhet och på ett lyckligt äktenskap och framgångsrika affärer.

 

Omvänd betydelse för SOLEN –kortet, står för grusade förhoppningar, framgång som kostar mer än den smakar.

 

20                  XX – YTTERSTA DOMEN,

är räkenskapens dag men erbjuder frälsning. Kortet pekar på ett tillfälle för bedömning eller för att testas.

Omvänd betydelse för YTTERSTA DOMEN –kortet, står för ånger, skuldkänslor, det evigt dåliga samvetet, neuroser.

 

21                  XXI – VÄRLDEN,

som symboliserar fullbordandet, självuppfyllandet och upplysning. Narren har nått sitt mål, han har lärt sig från alla etapper på resan och har klarat alla prövningar. Världenkortet är ett positivt kort, som rör lycka och beslutsamhet. Det symboliserar full vetskap och till slut full förståelse.

Omvänd betydelse för VÄRLDEN –kortet, står för det totala misslyckandet, den evigt upprepade vardagen.

 

Lilla Arkanan

Den Lilla Arkanan innehåller 14 kort i 4 sviter, 56 kort och det är 52 kort + 4 jokrar.

De 4 olika sviterna är:

 

22                  Stavar, Wands etc.     

Representerar bonden och betyder respektfullhet, idogt arbete och  företagsamhet.

 

23                  Mynt, Pentacles etc.   

Representerar köpmännen och förknippas med beslut, affärer och pengar.

 

24                  Bägare, Cups etc.       

Representerar kyrkan och rör det andliga, mysticism och det som rör kärlek.

 

25                  Svärd, Swords etc.     

Representerar militären och förknippas med konflikter, oro och svårigheter.

 

Hur lägger man korten?

Det Keltiska Korset

TAROT- resan har en mystik som känns igen, som Livets träd I Kabbala, som den Alkemiska vägen till Filosofens sten. När mystiken lades på spelkorten vet man inte med säkerhet. Det finns teorier om hemlig mysticism, spiritister har lagt sin tolkning och psykologer har tyckt sitt och kulturhistoriker har försökt tolka sin data. Det finns enkla läggningar upp till fullständiga läggningar inklusive alla kort.

 

Den enklaste läggningen är den med alla kort i bara tre högar, Trekortsläggning, en för dåtid (vänster), en för nutid (mitten) och en för framtiden (höger). Sedan beror det på frågaren i från vilken hög denne vill höra en mer specificerad läsning då fortsätter man att dra kort från den hög det gäller. Annars är den vanligaste läggningen en  10- korts läggning som kallas ”det Keltiska korset” och det läggs enligt detta mönster. 

 

Signifikator

Signifikator kallas det kort som man väljer för att representera den som blir spådd, det är runt detta kort som större läggningar görs. Skall egentligen beskriva frågarens karaktärsdrag. Man kan alltid välja Kejsaren för män och Kejsarinnan för kvinnor eller välja något på slump. Ett annat sätt är att ta det kort som representerar frågarens stjärnbild. Det bör automatiskt ge en ganska rättvisande bild av frågarens karaktärsdrag. Signifikatorerna för de olika stjärntecknen är:

 

VÄDUREN                 - Solen (19)                  VÅGEN                       - Rättvisan (8)

OXEN-                        - Kejsarinnan (3)          SKORPIONEN           - Djävulen (15)

TVILLINGARNA       - Narren (0)                 SKYTTEN                  - Magikern (1)

KRÄFTAN                  - Månen (18)                STENBOCKEN          - Kejsaren (4)

LEJONET                    - Styrkan (11)              VATTUMANNEN      - Stjärnan (17)

JUNGFRUN                - Måttfullhet (14)          FISKARNA                - Den Hängde (12)

Cups/ Bägare

(Kyrkan, andlighet och kärlek)

Joker

Kung

Drottning

Knekt

10

9

8

7                      kanske varit gift tidigare?

6

5

4

3

2                      ömsesidig kärlek.

1

 

Swords/Svärd

(Militären, konflikter, oro, svårigheter)

Joker

Kung

Dam

Knekt

10                    något träffat honom som han inte kunde kontrollera.

9                      paranoia och konflikt.

8

7                      avskiljande, skilsmässa eller fysiskt brutet ben.

6

5

4

3

2

1                      något hemskt hade inträffat.

Wands/Stavar

(Bonden, arbete, företagsamhet, respektvärdhet)

Joker

Kung                hetlevrad person eller aggressiv natur en arbetsam natur.

Dam

Knekt

10

9

8                     

7

6

5

4

3

2

1

 

Pentacles/Mynt

(Köpmän, affärer, pengar)

Joker

Kung

Dam

Knekt

10

9

8                      fientlig eller vänlig kraft, utbildnings- arbetserfarenhet.

7

6

5

4

3

2

1