Tillbaka till första sidan Anders BLOGG Kommentera mina funderingar tankar sänd ett mejl Refuserade insändare

197tiotalet - Människans tre typer manifest (människa 2.0)

Tänk alltid på att:

"Man behöver inte gå omkring i dy och sörja, man kan alltid halka omkring på isen och ha det glatt."

"Talangen gör vad han kan, Geniet gör vad han måste"

 

20171228 Apropå Geelys köp av Gardells aktiepost via Cevian capital

Här kommer en analys, tyckande och mycket annat. Blev lite längre än vad jag från början tänkte

Zhejiang Geely Holding Group (浙江吉利控股集団) är ett privatägt kinesiskt företag som är delägare till den kinesiska fordonstillverkaren Geely Automobile och Volvo Personvagnar. Zhejiang Geely Holding Groups grundare Li Shufu äger 90 procent och hans son Li Xingxing 10 procent.

Apropå att ”Geely” har köpt Gardells aktiepost i AB Volvo.

På 1970-talet så skulle svenska företag outsourca sina verksamheter till låglöneländer. På så sätt skulle man kunna ha kvar verksamheten istället för att lägga ner verksamheten eller att sälja fanns inte på tapeten för det fanns ingen som ville betala. Svensk kvalitet var i paritet med Schweizer ur och för att nämna ur ett perspektiv ett näringsliv som bara gick och gick och gick, små skoskav bara. När outsourcingen slog igenom fullt ut så började kvaliteten sjunka på de svenska företagens produkter.

När svenska företag uppmärksammade att svensk kvalitet fanns i Sverige började företagen som outsourcat att ta hem företagens olika outsourcing. Istället för att svensk industri skulle outsourcas skulle nu svensk industri och statlig verksamhet verkligen skulle konkurrensutsättas. Det gjordes genom att bolagen rengjordes och nischades hårt. Olönsamma eller ointressanta delar av svenskt näringsliv skildes från våra svenska storföretag och såldes av. Ingen genomlysning strukturellt av våra politiker för att styra upp näringsliv. Eftersom svensk industri Ericsson, Asea, Alfa Laval, AGA och andra svenska storföretags ägare ville ha bättre ROI, avkastning, så började alltfler svenska storföretag säljas av till utlandet. Kortsiktigt gav det bättre ROI men på längre sikt vet jag inte riktigt.

Nu finns det nästan inga stora svenska, svenskägda, företag som fortfarande är helt svenska. Det finns egentligen inget svenska eftersom allting idag är globalt. Att svenska företag svek de svenska arbetarna under decennier är det heller ingen som har uppmärksammat. Det var de svenska arbetarna som har byggt de svenska företagen med sin innovationsförmåga, sin energi och spetskunskap. De svenska storföretagen har ännu inte förstått att det var de svenska arbetarna som var ryggraden, kunskapen och den innovativa spetsförmågan i de svenska företagen som efterfrågades.

Nu kommer utländska företag hit till Sverige, trots att Sverige är ett högkostnadsland (?), och vill göra bra affärer (?)(?). De utländska företagen vill åt de svenska arbetarnas teknologiska kunskap, hantverksskicklighet och deras innovativa förmåga att lösa problem. Tekniköverföring på sikt till kinesiska arbetare.

Kan vi i Sverige få en fördel av kinesers vilja att satsa pengar på att få fram kvalitet och ”KnowHow” till Kina. Ja, säger jag, utan tvekan. Självklart kommer det att göra att vi tack vare pengarna kommer att kliva ännu ett tekniksteg som i sin tur kommer att eftersökas och pengarna i form av investeringar kommer att fortsätta rulla på om vi satsar på rätt teknikutveckling.

Kommer vi att kunna förlora på dessa affärer när utländska företag kommer hit och köper upp våra kronjuveler som våra svenska(?) storföretag i landet. Vi kommer kortsiktigt att vinna över kapital till oss och vårt land. Långsiktigt tror jag att utbytet av tjänster och kapital kommer att genereras gemensamt till de bägge länderna, i just denna affär, i en mycket positiv anda och det kommer även att generera en sidoeffekt till övriga företagen involverade inom bilbranschen inte att förglömma.

Svenska Pharmacia, läkemedelsföretag, försvann i en affär mellan näringsliv och stat och blev nuvarande engelska Astra Zeneca där ”Sverige” äger 15 %. ASEA blev ABB (Asea Brown Boveri) Schweiz, SAAB först genomsökt på teknikutveckling av GM, USA, sedan sålt till Nevs, Kina, Volvo personbil först genomsökt på teknikutveckling av Ford, USA, sedan sålt till Geely, Kina, SAAB-Scania sålt till Tyskland, Gbg Hamn sköts nu av Maersk, Danmark. Man kan fortsätta med Celsius och den utsålda statliga verksamhet som fanns i ett nu försvunnit Sverige men man blir bara ledsen.

Den ena av de negativa effekterna, menar jag, är att vi till slut inte kan bedriva egen verksamhet i Sverige. Vi är inte självförsörjande. Vi driver själva inte Sveriges mest behövda hamnverksamhet i Gbg. En annan aspekt är att mer och mer sjukvård blir privat. Ytterligare en annan aspekt mer och mer skolverksamhet blir privat. Allt detta innebär också en annan roll för oss skattebetalare, medborgare, med bra mycket mer eget personligt ansvar. De ekonomiska ramarna för att vi skall tillgodose oss det nya samhällets former är inte införda ej heller att dra av privatkostnader man haft för detsamma just för att de är just privatkostnader, dvs privata levnadskostnader.

Det som förändras för oss är att någon icke folkvald, en betald istället, kan besluta över dina personliga kostnader, din personliga vård, din personliga utbildning, din egen bosättning osv. Denne betalda person har helt andra mål att infria än de som politikerna satt upp för sina tjänstemän att genomdriva och de politiker, som vi genom val röstat fram, förblir uddlösa. Naturligtvis skriver jag generellt och försöker inte att hacka på någon speciellt förtroendevald politiker, absolut inte.

Staten ägde Vattenfall, Televerket, Skolan, Äldrevård, Sjukvården, SJ, Vägverket osv. Staten d.v.s. vi medborgare ägde dessa ofantliga förmögenheter i fasta tillgångar.

Idag har vi ett fåtal av dessa verksamhetsområden kvar i statens ägo! OK, de tillgångarna är utsålda tänker du. Ja, det är helt rätt tänkt. Är våra statslåneskulder därmed avbetalade för att vi har sålt ut våra statliga tillgångar som vi hade som tillgångar i statsbudgeten? Detta undrar säkert vän av ordning. Nnnjjjaaaaeee, är min kommentar. Vi har inte mycket mindre i lån i Sverige idag möjligen mer lån inom landet och mindre lån i utländsk valuta, ung. 70/30 är förhållandet har jag för mig.

Även om ränteläget idag är väldigt gynnsamt så kan räntekostnader för skulder/lån i statsbudgeten skena upp till över 50% av det skatteintäkter Sverige erhåller. Men så är inte ränteläget idag utan det har möjliggjort satsningar under budgetåret 2018 istället. Vi har också kunnat betala en del av våra gemensamma investeringar i samhället.

Däremot har det kostat mest att omstrukturera all förvaltningspersonal i Sverige. Där har alla även tidigare tjänstemän i sina nya roller agerat som upphandlare istället för utförare som de varit vana vid i anställningen på ”-verket” och så som de alltid gjort. Därav görs en massa enkla fel och en hel del generalfel av förvaltningsmanna och tjänstemanna -organisationen i Sverige.
Våra statliga tjänstemän har varit så duktiga att de inom varje nytt förvaltningsställe, som nu uppstått i den nya förvaltningsorganisationen, varje gång uppfunnit hjulet. Här är det stuprörstänk i syrafast rostfritt stål. Vi medborgare som skattebetalare är ledsna över denna millimeterrättvisa som, enligt min mening, skadar medborgare mer än vad det gör nytta. Det kanske är förvaltningsnytta, med otroligt dyra konsultkostnader i tjänstemannaorganisationen, men definitivt inte någon samhällsnytta, hävdar jag!

Det man hade önskat förvaltnings Sverige hade arbetat efter är ett önskat sunt förnuft hos tjänstemän. Om detta står det inte i någon utbildning ej heller finns det någon handbok om hur man gör. Utan det kräver att tjänstemännen har kvar sin ryggrad. Det gäller att man som tjänsteman står för sina tankar och idéer i sina beslut och som alltid skall tolkas till fördel för medborgarna och ligga under det politiska ram och inriktningsbeslutet.

Tjänstemännen som är paragrafryttarna och som är så rädda för att göra fel kommer förmodligen i snitt att göra fler fel än vad vanliga förvaltningstjänstemän skulle göra utan att förta sig. Enligt Murphys lag är det ju så. Det man är rädd skall hända kommer bestämt att ske. Är man rädd för att snubbla när man bär något tungt och inte ser så bra framåt där man går så nog snubblar man.

Jag saknar politisk styrning av samhällsutvecklingen. De valda politikerna som hittills agerat under snart 50 år har inte tänkt till i större perspektiv, menar jag. Då menar jag inte nuvarande S som just tar ansvar i nuläget utan alla politiker som varit involverade i samhällsutvecklingen sedan 1970-talet. Hur menar jag här? Jo, politiker, kan säga ja eller nej till olika förslag och som alltid till de aktuella problem som alltid uppstår. Politikerna får sällan chans att se framåt och utveckla, alltså samhällsutveckling, utan tvingas ofta parera nutid där det ofta är en anställd som bereder ärenden och kan styra utveckling kanske efter påverkan.

Människan arbetar som grundinställning, menar jag, efter minsta motståndets lag. Den anställda förvaltningstjänsteman bereder enligt Murphys lag om politiker inte sätter tydliga och klara mål som skall infrias inom en viss tidsperiod. Dessutom med specificerade mål inom målet. Kräver man inte detta specifikt utan låter tjänstemannen följa de översiktsplaner som politiker bestämt om och som dessutom ger ekonomiska ramar att arbeta utefter ger det ett slappt resultat. I förhållande till ROI, vill jag dessutom mena.

Varför skall förvaltning ge sämre ROI d.v.s. högre bemanning, sämre service och alltid dyrare kostnader på inbetalda skattepengar? Otydliga signaler från ag håll, politiker, gör det svårare för tjänstemännen att agera och leverera och oftast är det också en tjänsteman som får ta den publika smällen, schavotteringen i media, om något fallerar.

Sänk lönerna för förvaltningsorganisationen inom stat, region, lst och kommun med minst 60%. 35.000kr till 40.000kr skulle vara maxtaket för förvaltningsarbete inom stat, region, lst eller kommun. Där skulle då finnas pengar över för att ge kärnverksamheterna istället de resurser och medel som de så väl behöver.

 

20170404 Återigen kemvapen mot civila människor, Idlib Syrien

Det som hände igen denna gång i Idlib i Syrien. Syriens diktator, Bashar al Assad, använder kemvapen, denna gång misstänkt Sarin, på sin egen befolkning med stöd av Rysslands diktator Putin. Att använda kemvapen är förbjudet i krig och änne mer förbjudet i inbördeskrig. Att Ryssland skämmer ut sig inför västvärlden stämmer bara med vad man tror om Rysslands uppförande.
Att Ryssland överhuvudtaget blandar sig i en konflikt långt borta från deras eget land, menar jag, handlar enbart om Ryssland och deras flott och flygbaser i Syrien. Putin resonerar, genom sitt Ryssland, självklart behöver man knäcka några ägg för att göra en omelett. Cyniska ryssar går hand i hand med cyniska syrier som går i Bashar al Assad´s ledband, allt för flyg och flottbaser.  

Hur kan vi försvara att Syriens diktator, Bashar al Assad, tillsammans med Rysslands diktator, Putin, medvetet på ett omänskligt sätt mördar barn, kvinnor, pensionärer och män. Bashar al Assad raderar ut civila människor med urskillningslöst våld och dödar allt och alla. Syrien ligger som land en bit bort i världen från vårt land men diktatoriska massmord får aldrig gå undangömda. Så gjordes inte heller när Chile och Chile´s befolkning drabbades av diktator Pinochet. Så den syriska ansvariga diktatorn Bashar al Assad och Rysslands ansvariga diktator Putin må de drabbas av världens alla hemskheter i generationer som följer.


Igår klev mänskligheten ned ytterligare ett steg i ovärdighetstrappan. 

 

20170403 Spetskunskap - Höghastighetståg

Har ni tänkt på att om vi skall ha höghastighetsjärnväg i Sverige skall den då utvecklas i Sverige till en högre kostnad (420Mdr) eller en kinesisk utvecklad bana till en lägre kostnad (250Mdr)? (Värdena är mina egna utkastade som räkneexempel).Är det bara till att ta hänsyn till kostnad i en sådan stor infrastruktur investering som denna? NEJ, skulle jag vilja invända. Absolut inte. Men, men det är ju 170Mdr i investerings kostnad skillnad så kostnaden, rent likvidmässigt, hade blivit avsevärd mindre. Ja, det hade den om man enbart ser till likvidmässigt så är kostnaden mindre.
Att bara ta hänsyn till kostnaden för en sådan stor infrastrukturinvestering innebär att man missar mängder av överföring av Know-How till vårt lands industriella och företagsmässigt alla anställda. En Spin-Off företagsamhet som vi i detta laget inte har en aning om. Att bara sälja ut denna möjlighet såsom att vi är ett land som handhar investeringar av detta en masse är helt fel. Det har vi inte kanske vi är med i en eller högst två så stora investeringar.

Vem sköter underhållet måste ju upphandlas och kunskapen finns inte så den måste köpas, dyrt.
Materialmässiga inköp för underhåll måste köpas, dyrt.
Vem bygger och får arbetstillfällen Sverige eller Kina?


Bygger Kina så blir det inte många svenska arbetstillfällen, det tror inte jag i alla fall. Inga svenska arbetstillfällen, eller väldigt, väldigt få, ur en så stor infrastrukturinvestering i Sverige av Sverige är totalt självmord att bara betala för, menar jag. Se till att investera i svenskt näringsliv och passa på att uppgradera kunskapen. Kräver vi motköpsaffärer i en sådan deal med Kina som vi själva gör med andra länder då vi själva som stat säljer företagsprodukter till andra länder? Nä, skulle inte tro det. Billigaste pris räcker på den marknaden.
En svensk höghastighetstågutveckling ka inhämta bästa kunskap hos de länder som använder sig av det dagligen redan idag. 170Mdr kr är den kostnad vi får betala för höghastighetstågutveckling som kunskapsinvestering. Jag köper detta som argument om vi investerar i en dyrare investering för det ger också en kunskapsöverföring som kan ge spetsfördelar och fördelar till övrigt företagsliv i Sverige för Sverige.

20170402 Palmolja och billig kredit

Jag har fundera på, en längre tid, hur växtligheten och djuren i naturen upplever den extra frodigheten pga höjning av kvävet i atmosfärens luft vi andas. Är det bara positivt för allt i naturen? Jag vill mena, att vi har orsakat en extra utarmning av marken. Hur då, menar ni säkert, jo för att motverka den extra växtlighet som sker tvingas vi i hårdare takt tillföra näringsmedel. Bara där, att vi tror, att vi kan och förstår allt sammanhang i naturen säger allt om oss som mänsklighet.

När vi väl har börjat med att mixtra med naturen så spår jag att det inte slutar bra. Hur intelligenta professorer vi än har tillhands så är det inte deras råd som följs. Vems intressen är det då som ligger bakom? Förädlingsindustrin?, maskinutveckling? och elektrisk/digital utveckling? Allt detta har naturligtvis lagt till sin del i hela den stora utvecklingen. Men att tro, att man som mänsklighet, behärskar naturen och kan kontrollera den har väl alltid slagit fel ut? 

Istället för att stressa sönder vår planet att producera allt mer i allt mer högre fart så bör vi som boende ställa frågan "Inte vad kan jag få av planeten utan vad kan jag hjälpa planeten med". Det vill vi nog göra men att få ett kreditkort från ett företag som investerar i palmolja och kan garantera långsiktighet och vinster ställer inte till förtret direkt? Jag tänker Santander Bank till exempel. Man skall tänka sig för innan man tar emot från the ”Honey-Trap”.

 

20170302 Torsby Lycke Röda Kors krets :-( 100 år i år.

Idag var ett bottenmärke för mig i mitt föreningsliv. Jag är med i två föreningar som ordförande varav den ena är för vårt lokala Torsby Lycke Röda kors krets. Idag, 170302, hade vi årsmöte, och 112 kallelser hade gått ut med vad som skulle avhandlas och vilken underhållning man kan få sig till handa. Döm om min äkta förvåning när bara en medlem av alla kom till vårt årsmöte. Jag vet egentligen inte om det går att ha ett årsmöte med bara en medlem därvarande? Underhållning från kören med sex medlemmar kändes väldigt stort för mig, sekr och medlemmen. Det är synd att vi som förening kommer att försvinna till slut. Det sorgliga med allt är att vi som egen Röda Kors krets i år firar 100 års jubileum, 1917 - 2017, och skall då lägga ner. :-( Vi har simskola som försvinner, vi åker varje år ut med Julblommor till alla ensamma 80 år eller äldre som bor i egna hem som också försvinner. Vi arbetar lokalt och finansierar vår verksamhet med lokala medel och hälften av vår medlemsavgift som får fördelat centralt via SRK. Bössinsamlingar, minnesgåvor, sponsring osv. är allting vi lokalt måste syssla med för att överleva rent ekonomiskt. Nu är det slut, vi har iofs inte tagit det definitiva beslutet, men framtiden är utstakad om det inte sker ett under eller mirakel.

 

20161112 Hur Vapen -teknologin och -försäljning har gjort svenskt näringsliv girig, för att den kan.

Jag har skrivit bl.a. på fb att jag tycker att svensk vapenutveckling är bra för oss. Jag har också skrivit om ett tv program "Shadow World" som handlar om internationell vapen -utveckling och -försäljning. Det ena kräver det andra d.v.s. att utveckla vapen utan att sälja versioner av vapnen är en motsats. Motsatser fungerar sämre bra i verkligheten: Det är som att ha fått Gasten på sig när man är ute och fiskar. Allt är tungt och man orkar inte ens lyfta fiskkorgen. Om man som människa känner att man sitter fast i en samhällsutveckling man inte vill vara med på. Vad gör man då? När de folkvalda inte längre ser till medborgarnas bästa, som röstade fram dem. Utan genom snirkliga formuleringar, menar politiker, tjänstemän, ämbetsmän och generaldirektörer att de allah gör det för vårt allahs bästa. Detta har ju muslimer försökt i allahs tider men det fungerar inte, inte för muslimer heller. Demokrati är bäst och bättre än både Teokrati och Aristokrati o.d.

Vårt nuvarande samhällssystem har blivit ett oligarkiskt system. Vet inte hur det blev så utan nu är det här. Jag kan tänka mig att det började i Gbg med att Svenska Varv bildades och skulle reda upp varvs situationen i Gbg på 1980-talet. Där började en oligarkisk uppdelning av våra gemensamma tillgångar. Hur, vad, vem som fick erbjudande att ta över delar av våra gemensamma tillgångar och vad de betalade kommer vi aldrig att få reda på. Genom några få utvalda, 6-8 oligarker inom olika delar i samhället, styrs hela folket genom media, genom lobby och genom speciellt utvalda politiker. Det är företag, fack, näringsliv, lobbyister, och andra speciellt utvalda från riksdags kollegier, ämbetsmän, gd, domare, advokater, polis, kronofogdemyndighet och liknande som idag styr vårt samhälle. De säger till oss hur vi skall förhålla oss till allt och alla i olika situationer. Hur vi skall leva ….? Hur blev det såhär? Kanske medborgarna till slut reagerar när de märker att oavsett politiker så händer ingenting. Alla de som är med och styr försöker hålla oss i schack antingen genom morot eller med piska, klassiskt. Allt efter hur de styrande vill att vi förhåller oss. Blir man för besvärlig som enskild individ så sänks man eller så köps man upp, alla övriga överlevande, blir paria.

Har vi ingen egen vilja menar nu några? Nej, det tror jag inte. Det är ytterst få av oss som har en egen vilja och som också vågar uttrycka den viljan i alla sammanhang. Däremot så kan alla tycka något men det är inte samma sak som att ha en egen vilja, menar jag. Tycka om saker gör man oftast så som Roffe Ruff på albumet ”Idiologi”, med låten ”Så är det, för det har jag sett på tv. Så är det, för det har jag läst i GP. Så är det.” Kanske Trump insåg hur lågt förtroende det egentligen finns för makten, de styrande och etablissemanget. Trump insåg att han kunde klumpa ihop alla de som blivit "utsatta" för makten, de styrande, etablissemanget och nuvarande statsledning. De som förlorade hus när staten säkrade banker finansiellt och de som förlorade arbete och pension när staten säkrade banker visade säkert sin ilska men fick inget gehör pga större problem i samhället. Trump insåg att alla de som hade en "battle" med ”county”, ”state” och ”federals” osv. aldrig igen skulle ställa upp för etablissemanget och då låg vägen öppen för Trump. När Hillary kallade Trump´s anhängare för ”deplorables” (utarmade, färdig för tippen, Anders översättning) förlorade Hillary valet, enligt mig. Underskattning av folket och i Hillary´s fall oförstånd hur den förda politikens negativa PR undergrävde Hillary´s förtroende.

En förutsättning att Trump skulle vinna fanns där som ett element i valet, lågt valdeltagande. 52,8% deltog totalt och röstade, en förutsättning för att Trump skulle kunna vinna. Hade deltagarantalet legat på 80-90% hade Hillary vunnit alla gånger. Hillary med 7,6mdr i valbudget underskattade antalet röstande. Trump med sina 1,7mdr i valbudget behövde bara skrämma bort valdeltagare från att delta i valet med sin hätska valretorik. USA har nu valt en företagsledare till president. USA består ju till mestadels av företag som utför statens åtaganden ändå. Att då ha en företagare måste ju helt klart vara en fördel för USA. Det är möjligt att det tar tid för Trump att få in sitt runda 4tums rör i det 4 tums fyrkantiga rör som USA är idag. Jag tror inte att en företagsledare likt Trump skulle få samma slagkraft här i Sverige. I Sverige behöver vi en Entusiasmerare och som är genomärlig och genomgod. Tyvärr växer inga sådana här i Sverige bland de som är de utvalda. En Revoltör skulle i Sverige inte kunna slå på samma sätt som Trump gjorde. En Revoltör i Sverige, inom politiken, skulle kunna roffa åt sig kanske 15 % av Sveriges riksdagsröster, precis som SD nu gör. SD kandidater hyllar också Trump inte mestadels för vad han står för utan nästan enbart för att han gav etablissemanget en spark i ändan. Endast en liten påverkan om någon kommer en Revoltör att göra med mer än att det kanske finns ett flertal politiska akrobater med flexibla ryggrader som vill förhandla men det kommer knappast att ge oss ett paradigmskifte.

Att få omstart med nya ögon att se på gamla problem behöver inte alltid vara negativt, det kan vara kostsamt, men inte alltid negativt. Som danskarna säger på Tivoli ”vinst hvergang” å andra sidan frågar dansken också ”när smakar en öl bäst, hvergang” och danskarna kanske inte är att lita på i denna fråga. Vi vet att extremister ökar och vad är extremister? Vanliga människor som genomgått extrema prövningar har en fallenhet att bli extremister. Annars så tror jag att extremism frodas pga människan har problem med att se sig själv som ett jag och som i ett sammanhang. Detta överförs, traderas, från generation till generation och till vad vi är idag. Så arv och miljö samarbetar i denna fråga. Därför har frågan exponentiell sprängkraft. Trump´s valvinst kommer att ge vågor på vårt politiska system. Alltfler populister kommer att göra ett försök att vinna väljare. Det gäller ju bara att kunna populistiskt tycka det rätta och det kan ju inte vara så svårt, eller?

 

20161108 Shadow World

Nu tänker jag skriva lite konspiratoriskt. :-) . Har precis sett filmen på SVT Play "Shadow World". Att det går till som i filmen hade jag på känn. En sak reagerade jag lite extra på. Jag har hela tiden anklagat näringslivet för mutor och andra bestickelser. Jag hade inte en aning om att staters representanter, kungahus, presidenter, premiärministrar osv. var så djupt inblandade. I min enfald så trodde jag att näringslivet och alla mellanledschefer i de inblandade förvaltningarna var de som enbart var inblandade. Självklart har jag sett min statsminister under åren åkt på "diplomatresa" till andra länder. Dessa länder har sedan blivit kunder till FOA genom SAAB, Volvo, Ericson. I programmet kom för mig helt okända uppgifter om att USA levererat Biologiska krigsvapen till Irak att användas i kriget mot Iran. Hela 70 bakteriestammar. Kriget slutade 1988. 28/2 1986 dödades vår svenska statsminister som också agerade "Fredsmäklare" i Iran Irak kriget. Kan det nu vara så här långt i efterhand att informationen om att det fanns biologiska vapen färdiga att användas var en helt avgörande faktor. Alltså att den informationen om biologiska vapen från USA absolut inte fick komma ut i världspressen. "USA stödjer Irak med 70 unika Bakteriestammar, som biologiskt vapen, i markförsöksattacker på iranier i ett försök att få stopp på kriget mellan Irak och Iran". Inte bra för USA!

Känner jag eller kände jag Palme rätt så hade han varit tvungen att berätta förr eller senare. Att liera sig med Nordvietnam och demonstrera mot USA gjorde inte Palme till en mer samarbetsvillig förhandlare för USA. Palme kände nog att han kunde skriva USA på näsan igen med informationen om biologiska vapen i Irak Iran kriget. Där gick Palme tyvärr bet och fick plikta med sitt liv för detta och det var inte rätt varken mot Palme, hans familj eller mot Sverige och dess invånare. I programmet förklarades ordet "fitna". Till att börja med så styrdes Irak, i slutet av 1980-talet av en sunniminoritet och i Irak finns flest shiiter. Iran har bara shiiter(?) men ville ha bort den styrande sunni minoriteten i Irak. Ordet "fitna" betyder på arabiska ungefär "inbördeskrig". IS är sunni, "traditionsbärarna", och anser att shia, ”kulten eller sekten”, borde utrotas, enligt sunniten Ansar Al-Baghdadi ledare för IS. Allt detta med inbördeskrig mellan muslimer i Mellersta Östern passar ju USA som hand i handske. Låt din fiendes fiende ha ihjäl på varandra. Det gäller bara att underblåsa konflikten med vapen där och med pengar. Detta är cyniskt, manipulerande och helt fel, enligt mig.


I programmet får man också se vilken roll våra demokratiskt valda politiker spelar. De är marionetter i händerna på näringslivet, big business, som i sin tur lovat stödja politikerns kampanj. Redan här ligger fel koppling enligt mig. Kopplingen skall inte vara mellan politiker och näringsliv utan mellan medborgare och politiker. Här har näringslivet, big business, kidnappat politiken och demokratin. Ett, enligt mig, skräckexempel i filmen handlade om Haliburton. Haliburton är ett privat amerikanskt företag inom försvarsindustrin/krigsindustrin. Haliburton fick kontraktet om att vara en privat aktör i Irak kriget. Cheney vicepresident i USA lade ut alla försvarskontrakt på Haliburton som blev en av de största aktörerna i Irakkriget. Därefter blev Cheney chef på Haliburton. ??? Det mest skrämmande, för mig, med att en privat aktör agerar i ett krig är alla ansvarsfrågor. En privat aktör som agerat tvivelaktigt i ett krigsärende kan hänvisa till företagsstrategier och företagspolicys för att undkomma ansvar vilket en statsarme med sin befälsordning inte kan lika lätt.

För att se programmet:
http://www.svtplay.se/…/shadow-w…/dox-shadow-world-avsnitt-1

Iran-Irak kriget:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Irak-kriget

 

20161101 Tystnaden bryts ....

Nu har det varit tyst länge nog på denna hemsideBlogg.

 

20140117 Delade turer i äldrevård/demensvård

Jag läser i olika insändare från undersköterskor och andra som arbetar inom denna sektor. De är bedrövade över att behöva utstå delade turer. Delade turer innebär att du likt i skolan får 1-3 håltimmar mitt på dagen när arbetsgivaren vill dra in dina timmar över dagen för att kunna använda dig enbart på morgonen och på kvällen. Du hinner för det mesta inte hem innan du skall tillbaka och jobba. Kungälvs kommun har bestämt att enbart de som vill ha delade turer skall få det. Bra så långt eller hur men beslutet kan inte verkställas förrän 2016. Att påstå att detta beslut inte kan implementeras innebär enbart politik och där är det den starke som vill utöva mer rätt än denne har rätt till. Detta är ett otyg för de som arbetar under dessa förhållanden ofta är det ett kommunalt "bemanningsföretag" som mestadels använder sig av sjukskrivna, lönebidragsanställda, långtidssjukskrivna, inbyggare och andra mer eller mindre utsatta och av detsamma samhälle som nu själva försöker sko sig på denna svaga och redan utsatta samhällsgrupp. Att det dessutom är ytterst få som jobbar 100 %-ig heltid i detta yrke kanske avslöjar tyngden av detta arbete vilket hela tiden handlar om att vårda och ta hand om äldre som inte längre orkar själva alla dagliga bestyr som kan vara i ett hem. Att bara få ihop en arbetstid på 60 - 85 % innebär ju ett rejält hack i plånboken eftersom alla har sina standardräkningar att betala. Därefter handlar det sedan om nettot man får över och ju mindre arbetstid man får ihop på en månad korrelerar ju direkt till den utbetalda lönen, eller hur! Ormigt och diaboliskt uträknat. Självklart är det ren förtjänst för arbetsgivaren och i detta fall Kungälvs kommun som utnyttjar de svagare i samhället och detta är bara ledsamt........ Jag skulle tänka mig att i vår kommun resonerar man säkert som så att det i själva verket är en "win-win" situation, alltså att båda vinner vilket är en lögn. En arbetstagare vinner aldrig att jobba tre timmar på morgonen för att sedan vid klockan ett eller två gå hem för att sedan samma dag komma tillbaka vid klockan fyra eller fem och avsluta dagens arbete klockan åtta på kvällen................................................ En våt arbetsgivardröm är vad det egentligen är.

 

20131108 Insändare, hmmmm

Hej KP. Här skulle jag vilja svara insändaren ”Stordåd görs varje dag inom omsorgen”.

”Anders Holmensköld skriver att ”inom kommunal äldreomsorg och hemsjukvård och på våra sjukhus uträttas stordåd varje dag. Av personal som drivs att göra livet så gott som möjligt för våra mest sjuka äldre”. Det borde också stå att trots moderat styrning i Kungälvs kommun lyckas de anställda trolla med knäna allt för de äldres skull. Man kan vända på detta uttalande och fråga varför måste personal inom vård och omsorg inom Kungälvs kommun trolla med knäna för att få verksamheten att fungera. Borde det inte från början finnas tillräckligt med resurser och personal så att även de som arbetar inom denna värdefulla sektor kan få känna sig trygga, behövda och uppskattade.

Varför är det inte värt något alls att man tar hand om tant Märta på gamla dagar då demensen gör sig besvärlig för Märta och hennes omgivning. Är det inget värt alls att farbror Sune får hjälp nu när han har svårt med balansen, inkontinensen och magproblem pga alla olika mediciner. Vem torkar upp efter andra i ett helt liv frivilligt? Den mänskliga förmågan empati är i sammanhanget när pengar är involverade ingenting värt.

KG Hammar berättade i en intervju att han hjälpt många människor i dödsögonblicket och att det i bikten aldrig hade varit någon som varit ledsen för att de inte tjänat mer pengar under sitt liv. Däremot hade samtliga dessa människor i dödsögonblicket, i bikten med KG, saknat att de inte umgåtts mera med de nära och de kära. Nu när vi tänker framåt så kan det ju vara bra att man är överens med sig själv om vad man bör eller skall prioritera när man väl är i livet. Svensk sjukvård som höll världsklass är inte där idag, utan långt där ifrån.

Så länge man tror att om man tar från det kollektiva och ger till individen så blir det bättre kollektiv sjukvård då lurar man sig själv. Idag så fungerar det inte så utan då är det privata sjukvårdsförsäkringar och de privata pengarna som gäller för att du skall kunna ta dig före alla andra i sjukvårdsköer.

Att inte förstå att om man tar pengar från det kollektiva och ger till individen så innebär det också att man lägger på mer betalning från ett individuellt håll. Har inte alla redan insett detta eller tror ni alla att ni kan äta kakan och ändå ha kakan kvar! Vår kollektiva sjukvård utarmas när skattelättnader hamnar i individuella fickor.

Var beredd på att du själv kommer att få betala avsevärda belopp om du vill bli sjukhusvårdad för den kollektiva sjukvården är utsatt för en varaktig nedmontering.”

 

20130617 Syrien krigare

Jag har funderat över detta med dessa unga syrien krigare. Jag kan jämställa dem med de frivilliga som åkte till Spanien för att kriga. 80 år senare händer samma sak unga männiksor åker iväg och kämpar för sina ideal. Eftersom vi har valfrihet i Sverige så har man som myndig person rätt att ta ställning. Om de som tar ställning aktivt kämpar för att införa ett annat sorts ok så är det inte rätt. Om de kämpar för att införa demokrati så att folket i Syrien själva får bestämma genom val är de väl inte sämre än andra frihetskämpar genom tiderna. När man är rädd är det lätt att det sämsta inom människan tar överhand och man visar sig som det rovdjur människan i ett skrämt läge egentligen är. Vill krigare för Syrien åka dit och kämpa för ett fritt Syrien och demokrati så tycker jag att det är envars beslut. Att döda är varken lätt eller enkelt. Man kan i en strid dö eller bli allvarligt skadad på många sätt. Många långtidsskador kommer på längre sikt och de är man förhoppningsvis medvetna om i detta nuet.

 

20130211 Hästkött .....

En del kallar oss "Die Dumme Schweden" ungefärlig betydelse är "de dumma svenskarna" och varför säger de så? Kan det bero på att vi sätter så höga regler exempelvis vid djuruppfödning för att djuren som vi sedan skall äta skall ha det så bra som möjligt medans de växer upp till slaktstorlek och egentligen är det inget fel i det. Det stora felet blir när man sedan skall upphandla mat och man som ansvarig politiker sätter lägsta kostnad som första prioritet. Alla vanliga människor som inte har politiska uppdrag fattar ju att om man gör djuruppfödningen så dyr som möjligt men sedan inte vill handla det kött som produceras det är då man kallas "Die Dumme Schweden". Egentligen är det ett enormt hyckleri från de s.k. myndigheterna (som styrs av politiker) att agera som de gör och därför passar epitetet "Die Dumme Schweden". Att våra egna bönder böjer sig för de dumma kraven och sedan inte ställer krav tillbaka att det är deras kött som skall upphandlas. Nu gör sig de mest dumma synliga genom att påstå att det beror på lagen om offentlig upphandling. Jag vill mena att just genom lagen om offentlig upphandling kan vi ju verkligen säkerställa att den mat vi själva äter har levt enligt de djurkrav vi själva en gång upprättat. Om ingen har råd att äta det kött som produceras enligt våra djurrättskrav varför då överhuvudtaget ha djurproduktion? Jag kan förstå varför en del människor blir vegetarianer eller veganer osv men man skall inte tvinga någon att bli det. Jag menar att det är höjden av hyckleri att ställa så höga krav på djurproduktion men sedan inte ett dugg vara intresserad av att köpa in maten till skolor, sjukhus, äldreboenden och övriga aarangemang i såväl kommunal som statlig regi. Jag menar att ställer vi så höga krav på vår djurproduktion så skall samma krav vara inskrivna när vi upphandlar detsamma allt annat är som "Kejsarens nya kläder", alla förstår att det är fel men ingen vill säga ifrån. Epitetet "Die Dumme Schweden" fastnar allt djupare och djupare och för alla ickeSvenskar vill jag förklara det med "if you talk the talk you walk the walk" eller "payup or shutup".

 

20130124 Kvinnor får bli stridande soldater

Med stor sorg i hjärtat har jag idag tagit del av nyheten att även kvinnor "får lov" att vara en stridande part. Eftersom det är USA:s försvarsmakt som tagit beslutet så verkar det som att det rör sig om ett världsbeslut för kvinnor i alla länder. Det finns länder, Israel, som alltid har haft en jämlik arme med både kvinnor och män i stridande miljö. Varför tycker kvinnor att det är positivt att man likt män får vara en stridande enhet? Man kan inte bara se det ur en jämlik ståndpunkt utan jag menar att man bör titta på detta i ett mänskligt förhållande. För att förklara vad jag menar så kanske det inte är så många av oss som varit i närheten av frontlinjen i ett krig. Ta då ett exempel så som Srebnezica där det utfördes ett massmord. Det man som stridande soldat är ute efter är ju att döda alla som kan anses utgöra ett hot mot sig själv och sin egen stridande enhet. I ovan nämnda exempel så fördes alla män och pojkar till massgravar och dödades. Hade nu det funnits stridande kvinnosoldater så hade det inte räckt att döda alla män och pojkar utan man hade, som stridande soldat för att skydda sig själv, även varit tvungen att döda all kvinnor och flickor också. Förr var det män och pojkar som utgjorde ett hot mot armeer men om det nu också kan vara kvinnor som är stridande soldater så kommer dödandet att i fortsättningen vara urskillningslös, alla kommer att utraderas "för säkerhets skull". Jag tror inte att denna ide om att stridande soldater måste vara en jämlikhetsfråga är riktigt genomtänkt. Mänskligheten kommer att förlora och det kommer mest att drabba barn, som om de kommer levande ur en stridssituation, för alltid kommer att vara helt föräldralösa. Både mamma och pappa kommer att dödas "för säkerhets skull". Det är med stor sorg och med mycket ledsamhet som jag tar emot denna nyhet. Varför är det så eftersträvansvärt för kvinnor att bli dödare? Kvinnan vill bli ett alternativ till livgivare och det är livtagare, så dumt, så dumt! Som f.d. soldat i en krigssituation är det min absoluta uppfattning att för mänsklighetens skull skall inte kvinnor bli reguljära stridande enheter i en reguljär stridsarme!

 

20121109 Kristallnatten

Läste en annons från den Judiska församlingen i göteborg där man ville informera om det hemska som hände under andra världskriget eller så att säga var startskottet när judar över en natt, Kristallnatten 9 november 1938, förvandlades tillfredlösa för vem de var. När man som människa lyckats klara av att bryta mot de mänskliga rättigheterna som varje individ inneboende har så menar jag att det går fort utför. Med utför här menar jag att man har lyft upp staketets gränser för anständighet, lag och moral. Förtappningen av människan i en dylik situation som ovan under andra världskriget är aldrig långt borta. Varje nyfödd människa är inte sprungen ur det gamla alltså det som var en gång under tiden varav en del som traditionsbärare. Nya människor blir inte enligt de gamla lagarna och reglerna bara för att de är de som finns. För att säkerställa att de gamla lagarna och reglerna vidhålles bör man tidigt lära varje individ vad som kunnas skall. hit är nog de flesta överens och menar att vad då då??? Jo, pga att det är så lätt att förtappas som människa och allt vad det innebär skall man som individ veta att det är just denna "kappsäck" man verkligen och medvetet vill kasta bort. Förhoppningsvis så tycker inte bara den Judiska församlingen i Göteborg och jag att man skall bekämpa all rasism. Jag gillar att ett religiöst folk, alltså en troendegemenskap, som inte gillar raser. Eftersom jag själv inte fanns med vid andra världskriget så funderar jag på om tyskarna ansåg att de var en överlägsen ras jämfört med judarna eller om det var så att tyskarna menade att judarna var en underlägsen ras av människor. Det som förbryllar mig mest med detta är att vara jude är väl ingen ras? Heidelberg människan, Denisova människan, Homo Sapiens sapiens var olika raser av ursprungsmänniskan som gick ut ur Afrika. Om man tror på något kan väl inte göra de troende till en ras? Det var en tro Nationalism ihop med en annan tro Socialism som tillsammans utvecklade en tro emot judar per se. Nu kommer människan oerhört snabba fall mot totalt förfall att förvärra situationen än mer och det är det jag vill påtala som det farliga och därför håller jag med den Judiska församlingen i Göteborg om att all form av Rasism skall bekämpas, non violent. Själv har jag länge velat att sätta upp Holbacks bok om "Varför super Jeppe" i Tel-Aviv för Israeler att se. Israeler och de där som är judar borde, enligt mig, lättare inse att så som man själv blivit behandlad, om det varit negativt, så skall man aldrig själv bemöta, aldrig någon någonsin, någon gång. Som FN soldat 1979 i Sinai öknen emellan Egypten och Israel kom man under 6 månader mest i närkontakt med Israeler. Det som jag tror är Israels största problem med att skapa fred är deras fanatiska militärskap. Å andra sidan var de tvungna att skaffa denna förutsättning för att få lov att bestå. När man nu byggt upp en ny "Järnridå" och kan ta chanser för att förhandla och hitta vägar till fred och än mer frihet så väljer man återigen med militärmakt att slå till och hävda självförsvar vid attack på annat land i annat land. Israel blir ett hårt och kallt land där även små enheter av medborgare "tillåts" att behandla andra människor av annan sort på annat sätt, ett icke judiskt sätt. Det handlar om Nationalism - Segregation - Överlägsenhet. Jag vill förutom att kämpa emot Rasism även kämpa emot nationalism, emot segregation och emot all överlägsenhet från vem som helst till vem som helst.

 

20121009 Husaby Klev Orust (läs ArkeologiUV rapport(pdf))

Sveriges ursprung?

 

20121008 Idag har jag valt att bli medlem hos Socialdemokraterna i Kungälv.

Det är synd att uppvaknande sker sent i livet. Hellre sent än aldrig finns ju det ett svenskt ordspråk som låter. Att man till slut inser, fattar eller konkret på allvar förstår att nedmonteringen av nationell vård och omsorg drabbar inte bara grannen. Den drabbar även dig så som den drabbar mig. När man vid behov inser att det vi alla byggt upp mera är en "krackelerad chimär" än ett reellt system som handlar om omhändertagande. Vi kan nog reglerna vad det gäller vilken vård och hur mycket av den som vi kan få, säger de anställda, anställda att få den förtroendevalda ledamoten insatt i alla de verkliga problem som vård och omsorg innehåller. Hur går det då? Uselt på alla områden vad det handlar om vård och omsorg av alla medborgare. En typisk Rumänsk 70-tals standard har vi satt som målribba att försöka nå. Det sämsta med detta alternativ är att man i så fall baktalar Rumäner, vilket är än mer fel. De som tycker att vår obefintliga vård vid omhändertagande av medborgare är den kvalitativt bästa, tycker enligt mig, 180 grader fel. Det är inte så att det håller på att förfalla i en del av vår vård och omsorg utan kollapsen är total och med en underbetald bemanning finns inget hopp om att rädda denna skuta. Låt denna vård och omsorg vi idag har gå i sank. Låt oss bygga upp en sjukvård som omhändertar alla och kostnaden skall vara mycket ringa om något för medborgare och andra i behov av vård och omsorg. Vi är rika som nation och det handlar om en liten omfördelning av medel och resurser. I slutändan kommer det precis alla till gagn mer eller mindre. Det är när det handlar om mer eller mindre så blir alltid de som aldrig har kontakt med vård väldigt upprörda. Varför det då, jo för att det kostar dem ju mer än om de bara tagit betalt för mig. En förståelig men ändå en hjärtlös inställning. De som behöver än mer vård än gemena man säger ingenting utan lär sig att tacka och ta emot. Om vi alla kan lära oss att inse att vissa saker i livet bör man hjälpas åt med. Denna gång sätter vi upp en kravspec som gör att vårt omhändertagande blir i världsklass och en sak man är mycket ödmjukt stolt över. Vi har ju så många gånger försökt att få den bästa vården för den minsta ersättningen. Fattigvård, backstugusittare och den som tar minst betalt för barn och gamla får också vårdnaden om dem och denna princip bör förkastas för alltid. I Danmark på Tivoli säger man "satsa och vinn, vinst hvergang". Jag tror att satsar man på världsklass inom vård och omsorg så vinner alla.

 

20120917 Kostar det nåt att födas till världen?

Vi vet att det är enklast att slå på den som redan ligger ner, även de som mentalt är nere på knä och just skall resa sig på åtta är lätta mål. Att från början i livet, som liten parvel, få reda på att man "kostar" kan enbart, enligt mig, bero på dåligt föräldraskap tillsammans med ledning av fel samhällsklimat. Att någon ÄR kostar inget, egentligen, menar jag. Samhället har en tendens att resonera utifrån gamla tiders norm då ung som gammal blev omhändertagna och alltid av den som krävde minst betalning för att nödvändigt sörja för dem. Exakt så som det är idag. Egentligen ingen skillnad mera än att det idag är ett isolerat boende. När samhällets medborgare och samhällets ledare inte inser, som för övrigt en del ledare har som naturlig gåva, och hela tiden tror att det är kostnaden det handlar om har de oftast ingen aning om vilken skuld de egentligen bär.

Alla borde för länge sedan redan insett att få komma till som barn i vår värld skall inte kosta något och inte heller att få bli gammal och som gammal värdigt få gå ut ur livet utan kostnad. Punkt!

 

20120916 Nedmonteringen av vår samhällsservice

Nedmonteringen som pågår av vår samhällsservice i form av att vård och omsorg uppprioriteras. Samhällssektorn med sina reler och lagar befinner sig i fritt fall. Det innebär, naturligtvis, att de människor som denna nedmontering det berör är samtidigt den mest svagaste gruppen i vårt samhälle. Till mestadelen vill alla dessa människor som redan befinner sig inom vård och omsorg ha hjälp, fysisk, psykisk eller bäggedera. När man vill ha hjälp är man samtidigt som människa som mest utsatt. Man har tagit beslutet att "Jag klarar det inte" vilket är ett stort steg för de flesta. De flesta vägar man själv redan provat har man redan fått bakslag på och är pga av sjukdom, misär och uppgivenhet helt i händerna på andra människors stöd och hjälp med beslut. Detta innebär ju samtidigt att försvarsmekanismerna för denna grupp människor inte är på. Speciellt när deras egna speciellt utsedda representanter inte heller har försvarsmekanismen på, för det gäller ju inte dem själva. Då, menar jag, att det är fel att sparka på en redan utsatt grupp som dessutom redan ligger ner.

Att se till att fattade beslut verkställs verkar däremot vara en svaghet för just gruppen "Politiker". Förmodligen tror de flesta valda politiker att politik handlar om hur många nyheter och lagar som kan presenteras och beslutas om och ändå att politiken verkar "rätt" trolig. Vem vill stå upp för den allra svagaste gruppen i vårt samhälle? S, jag vet inte det, om man där tror att det räcker med ett avtal på 24 månader för att erhålla 120.000 kr i månaden utan att behöva prestera något så verkar det inte rätt. politiker verkar vara överens om att hjälps vi alla åt inom politiken så har vi en Brödpeng vi kan glida på länge. Skalar man av och ned dessa statliga förvaltningar som har så mycket pengar att de inte vet var de skall stoppa pengarna. Hade det funnits en politiker av rang så hade hen högljytt protesterat mot detta och verkat för en penga omfördelning mellan förvaltningarna. Ge till de underdimensionerade enheterna och ta istället från de överdimensionerade enheterna.

Som ett exempel. En dag kom Svevia och asfalterade vägen utanför, under Trafikverkets regi. Slät, svart jättenfin asfalt, vägen blev helt tyst. Vägavsnittet är ungefär 2,5km lång och bägge filerna mäter omkr. 10m. (asfalt kostar mellan 10 och 15 kronor för varje kvadratmeter och centimeter tjocklek, källa: http://www22.vv.se/hitodit_templates/HD_Page____11076.aspx). Räknar man med 5 cm blir det ung. 1000 kr/m väg så kostade denna asfaltering 2,5 Mkr. Om det var 10 cm väg de lade ut då kostade det 5 Mkr. Allt väl så gott. Nu kommer det underliga. 2 månader efter att Svevia lagt ut asfalten så kommer Skanska och förbereder för etablering. Nästa dag så kör Skanskas arbetslag ut med en himla fart och lägger ut OLJEGRUS över den nyasfalterade vägen. Jag som bor vid vägen förundras över dumheten hos ett bolag som Skanska t.ex. och hos Trafikverket. Borde det inte just vid detta tillfälle kunna krävas att vederbörande ansvarig person förklarar sig eller så får entrepenören, i detta fallet Skanska, återställa. Har Trafikverket beställt asfalt hos en entrepenör för en väg och sedan beställt oljegrus hos en annan entrepenör för samma väg då skall det krävas ansvar hos Trafikverket. Utan denna dumhet, inom statlig förvaltning, hade kanske 2 Mkr kunnat överföras till vård och omsorg och där i denna sektor är det lika med ex. 10 årsanställda vårdbiträden.

 

20120617 Legionärerna vill inte, inte Tre Kronor, inte Tvåkronorna och inte heller Enkronorna. Denna lag gäller Jämlikt, inte Damkronorna.

Efter att ha sett Tre Kronor på ett uddlöst sätt försöka vinna VM i Ishockey utan att egentligen vilja vinna då går det alltid som det går. Man vinner inte. Jag tror att det handlar om att Legionärerna vill inte, de är rädda, att deras egen framtid skall spolieras. Om ens egna framtid är på spel då är det bäst att ta det lite vackert och försöka synas som om att man gör det bästa. Det vet ju alla att man vinner ingenting på att synas göra det bästa. Eftersom med logikens hjälp får spelarhjärnan felaktiga signalsubstanser. Spela det bästa du kan men akta dig så att du inte förstör din egen framtid. Därför vinner inte vårt Tre Kronor. Sedan kan ju alltid även en blind höna hitta ett korn. När det gäller Legionärerna hos vårt handbollslag så verkar samma princip även gälla där. Varför skada axlar, armbågar eller knän när "jag" ändå inte vinner något på det. "Jag" måste tänka på att min husse i det lag där jag har min årsinkomst skall vara nöjd. Går då dessa tankar, från husse, tvärt emot vad Sverige och dess landslagsledning har tänkt så blir det likt Tvåkronorna, sällsynta, och laget försöker synas som om man gör det bästa. Man vinner inte ens kval till VM. De Legionärer som har förmånen att få spela i vårt fotbollslandslag i den pågående EM turneringen gör inte saken bättre än vad våra övriga Legionärer i andra sporter. Legionärerna i fotbollslandslaget "Enkronorna" har till tävlingar samma inställning som övriga Legionärer men jag som svensk publik tycker att jag fick småväxel tillbaka från våra fullblodsproffs, "Enkronorna". Har du en bra årsinkomst och spelar i ett bra lag då har, från spelarens perspektiv, detta liv ett företräde. Vilket skall vara incitamentet för våra Damer, Flickor, Män eller Pojkar i landslagsuppdrag att vinna och inte bara jämnt förlora snyggt? Har du en egen synpunkt på vad det är som gör att våra spelare vill vinna, jag menar att hos Legionärerna kan man förvänta sig ett "KillShot" någon gång. Har du ingen bra årsinkomst och spelar i ett sämre lag då kan du visa upp dig på marknadsplatsen EM men får ändå vara försiktig för inget nytt lag köper en skadad spelare. Att alla ställer upp och vill synas har alltså enbart med dem själva och deras uppblåsta ego att göra. Vi som medborgare förväntas att ställa upp med pengar och annat som kan krävas och endast för att se våra bästa fotbollspelare synas göra det bästa för laget men att sträcka sig så långt att vinna matcher hade varit alldeles för jobbigt. S__t i Legionärerna och satsa på unga talanger som inte redan har etablerat sig färdigt. Att Zlatan vill göra bra mot Frankrike det är väl ingen"SalesPitch". Naturligt är denna grupp yngre mer hungriga än de redan väletablerade spelarna. Damkronorna föll mot Usa igen. Självklart generaliserar jag. Anders esse quam videri bonus malebat.

 

20120605 Roffe Ruff "Barrabas"

Det var roligt att man äntligen fick höra riktigt bra musik tillsammans med otroligt vassa texter. Det hela började för ett halvår sedan med att Mattias sa till mig att lyssna på Roffe Ruff. Med låten "Idiologi" (så är det) så är det bara att säga att detta är en kanonlåt. Texten tuggar sig på och du kan absolut heller inte stå stilla till den helt underbara musiken med ett absolut helt charmerande blues pianospel. Denna låt är naturligtvis redan som ringsignal i min mobil. Hela tiden säger min omgivning till mig att lugna ner dig med den där låten vi vill inte lyssna på den låten hela tiden. Så mycket tycker jag om denna låt. Jag kan det inte, alltså sluta upp med att ständigt lyssna till denna sång. Jag brinner för texten och musiken svänger nåt kopiöst häftigt. Hade jag varit politiker idag så hade denna låt varit min kamapanjlåt. Jag hade inte hört Roffe Ruff innan denna väldigt angenäma men helt nya bekantskap. När jag sedan kommer till låten "En trappa ner" med egentligen en fasansfull text så väger det över med låten för den har en så otroligt härlig musikslinga som även efter att låten tystnat inte vill ge sig i första taget. Via ett musiknätverk kunde jag ta del av hela Roffe Ruff´s musik, men bara genom dessa två låtar "Idiologi och En trappa ner" så har Roffe Ruff för mig alltid gjort sitt intåg på den öppna svenska politiska marknaden. Jag har längtat så.

Roffe Ruff – Så är det (Idiologi) - Roffe Ruff – En trappa ner (http-länkar)

 

20120519 Efter att ha sett tv programmet Debatt om Imamer

Min egen bestämda uppfattning är att svensk lag skall gälla för alla trossamfund i Sverige. Inget trossamfund kan ha egna lagregler som står i motsatt förhållande till svensk lag. Om muslimer inte kan leva i Sverige pga en mängd olika anledningar bestående av olika lagar formuleringar och regleringar så skall inte Sverige och dess befolkning behöva ändra sig för att alla skall vara nöjda utan självklart skall alla muslimer istället integreras i det svenska samhället. Svenska kyrkan är ett trossamfund som verkar inom det nedtecknade lagrum som existerar. Som representant för ett Samfällt Kyrkofullmäktige inom Svenska kyrkan kan jag säga så mycket som att inte medvetet följa svensk lag existerar inte, punkt slut. Höjden av hyckleri, menar jag, kom från en representant i TV:s debatt och det var Ahmed Elagouz, från Egyptisk-svenska vänskapsförbundet, som inte heller tycker att han fick säga det han ville i tvprogrammet Debatt: – Jag är emot våld. Men det är helt fel att imamer har inflytande på människors liv, sade Ahmed Elagouz. Självklart har Imamer inflytande på människors liv annars hade de inte funnits olika sorters ordbärare. Inom kristendomen har vi präster som har samma roll som Imamer att tolka, att trösta, att vägleda och att rådgiva. Att då dessa Imamer och präster inte skulle ha inflytande på människors liv är den absoluta topphöjden av hyckleri att påstå, som Ahmed Elagouz gjorde, att Imamer och präster inte skulle ha något inflytande över människors liv. Präster och Imamer skall ha inflytande på människors liv skulle jag vilja mena och påstå. I detta prästers och Imamers utövande måste det ingå att förhålla sig och underordna sig gällande lagstiftning.

 

20120406 Svenska Kyrkan bank

Vår kyrka, Svenska Kyrkan, där pratas det mycket om kyrkans verksamhet och dess tillhörande fastigheters underhållskostnader ställs mot varandra. Alltfler församlingar läggs ner då kostnaderna för att driva kyrkans bägge verksamheter rent ekonomiskt inte går ihop. Det är bara församlingssplittrande att ställa dessa bägge verksamheter mot varandra. Självklart har vi i genom kyrkan en församlingsvårdande själ med tillhörande boning. Att kunna erbjuda boning att vara i med gemenskap vid behov av tröst, en röst hoppets tro, en vänlig själ som ser alla människor menar jag är en mycket positiv fördel för alla människor tillhörande våra 4 församlingar Torsby-Harestad-Lycke-Marstrand även kallat Torsby pastorat. En kväll vid ett Kyrkoråd i Torsby församlingshem lade jag fram tanken om en Svenska Kyrkan bank där insättningar gav 1% i ränta och lån erhöll 2%. Alla våra församlingar i hela Sverige skulle då solidariskt knytas ihop för att fler av kostnadskrävande församlingar med stort fastighetsansvar, historiskt, kulturelt därmed alltså skulle ha råd med de flesta av sina reparationer och underhållskostnader till en betydligt lägre kostnad om inte med en gång för alla men successivt skulle alla få utdelning utöver tid i förhållande till insatt kapital och erhållen/betald ränta. Mejlade till göteborgs stift och Per Eckerdals mejl vid stiftet. Den ena mejladressen till Webmaster gick fram men till per.eckerdahl@svenskakyrkan.se direkt gick inte fram förmodligen felstavad adress. Vi får se om stiftet och biskopen agerar och uttänker ide och strategi inför kyrkomötet. Eller också är mejlet kastat!

 

20120128 SEB Aktie 1992

”Har ni tänkt på att en SEB aktie från 1992 - 1993 kostade som lägst omkring 4 kr innan staten till slut tvingades att backa upp hela vårt banksystem, garanten alltså (ni vet vems rygg det belastar). 100.000 st aktier SEB kostade då  omkring 400.000kr. Åren gick och därefter steg aktien först efter en tid till 100kr/st för att sedan efter ytterligare lite tid till stiga till 200kr/st för att då till slut delas, för varje befintlig aktie fick man en aktie till. Nu helt plötsligt ägde man 200.000st aktier vardera värt 100kr styck och investeringen på 400.000kr var nu värd 20.000.000kr = ung. 5000% (är det rätt uträknat?). Min kamrat vetenskapsmannen säger alltid att inom hans värld kan det aldrig bli mer än 100%. Några 5000% finns inte det är omöjligt, menar han. 20 år har snart gått sedan dess och en 3% ränta på ränta i 20 år på 400.000kr kapitalkonto skulle enligt en icke existerande bankränta generera ett totalt kapital över 722.000kr efter 20 år. Detta låter enligt vetenskapen mera som än normal räntabilitet, påstår min vän, 400000*1,03^20 ren matematik. Om alla medborgare fick en fysisk procentuell ägarandel, i förhållandet likvärdigt med stödet staten tillför bankerna, varje gång samhället med skattemedel tvingas backa upp bankerna i banksystemet så skulle till slut, några generationer senare, alla medborgare i vårt land genom våra egna familjer snart vara ägare till alla bankerna. Nu menar jag inte som idag att ”vi äger ju dem ändå genom våra politiker”. Gör en ”Juholt” och teckna ett avtal innan kraschen, för vi alla människor har ju lärt oss genom tiderna vart klåfingriga politikerna egentligen gör av med vårt gemensamma. Det har aldrig förändrats genom tiderna. Kanske något att tänka på innan nästa bankkrasch”.

 

20120114 "Polisen rustar mot fildelarna"

Enligt en artikel i GP 14/1-12. Allt fler poliser och åklagare avdelas för att stoppa fildelningen. Skivbolagens och filmindustrins rättighetsorganisationer har blivit allt mer aktiva och lämnar in allt fler polisanmälningar om fildelningsbrott. Paul Pintér, polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott, räknar med att polisanmälningarna kommer att fördubblas 2012 jämfört med 2009. Omkr. 130-140 anmälningar handlar det troligen om i år 2012. Totalt jobbar nu 10-12 utredare med fildelningsbrott. Advokatsamfundets generalskreterare Anne Ramberg tycker att det är ett dilemma för riksdagen att så många svenskar fildelar i strid med lagen. Om riksdagen menar allvar med att ha fängelse i straffskalan borde också brottslingarna lagföras. (TT) När det handlar om fildelning så är det väl så att fildelning är väldigt bra när det gäller program. Man vill ju inte köpa grisen i säcken. De flesta program som jag själv har laddat ner har jag sedermera köpt för att jag vill ha de programmen. De flesta program har Shareware som pushar dig att prova deras pprogram men då bara 30 dgr och det räcker för det mesta inte. Om du sysslar med data så är det lätt att se om det är ett bra program eller inte men för det mestadelen som inte sysslar med data så är processen med att köpa program väldigt svårt. Jag skulle vilja vända diskussionen lite och så ställa en fråga vad de svenska myndigheterna i form av regering, riksdag, svensk myndighetsutövning gentemot främmande land, advokatsamfundet, speciellt polisen gjorde för vårt svenska geni Håkan Lans när ett annat land intervenerade honom, Håkan Lantz, som person och tog ifrån honom den största immaterialrättighet som någonsin funnits i alla fall i Sverige. Jag menar hans speciella 3D navigeringssystem som sjöfarten annammade för de insåg det smarta att följa Håkan Lantz idé. Däremot när det gällde flyget så ville USA att det inte skulle finnas ett luftsystem som automatiskt upptäcktes när det annalkade sig markterritoriet. Istället för att köpa Håkans idé för de pengar som det kommer att generera all världens flygflottor privat så som militära. Nackdelen var ju när USA skulel kriga då kunde de inte komma oupptäckta pga Håkans idé. Övriga världen jublade men USA stoppade idén med Håkans navigeringssystem för flyget genom att knäcka Håkan fysiskt i en lång och utdragen rättsprocess som till sist ger USA Håkans rätt till hans eget patent. I detta läge när du inte får någon hjälp från någon annan så är det att välja överleva som gäller annars dör man. Amerikanska filmindustrins rättighetsorganisationer de kan man avdela 10-12 poliser som gör deras arbete. Det kan vara bra att veta när du ringer Polisen i ett viktigt ärende ex. pågående brott med vapen och du är den utsatta att polisen i alla fall har 12 utredare som har hand om fildelningsbrott. Det ledsamt att saker och ting skall ställas mot varandra. Vi får hoppas att Kopimisternas slutledningar anammas.

 

20120116 Mänskligheten förlorar i stora steg

I en artikel i dagens GP 120116 står i "KORTHET" sid 15 : -Att väcka åtal mot de USA soldater som på en videofilm ses urinera på vad som antas vara döda taliban soldater vore "överdrivet", sade republikanske presidentaspiranten Rick Perry igår. Han konstaterar att soldaterna begått ett misstag och bör straffas på lämpligt sätt. -Men att driva fallet mot dem som ett brott sänder dåliga signaler, säger han. (TT-AFP) Det bästa i nuläget, enligt mig, är att Rick Perry aldrig blir president, aldrig. Förhoppningen för oss alla övriga, menar jag, måste bli att det statueras ett mycket kraftigt straff för detta avskyvärda krigsbrott. Detta kraftiga straff skall dessutom vara belagt med ett tillhörande extra skamstraff av varierande tidslängd, araber och kineser känner väl till sånt. Jag blir så upprörd när en person som Rick Perry och presidentaspirant och har en sådan medial kraft använder den för att sprida sin uppochned vända moraluppfattning som enbart vill halvera och förnedra sin medmänniska. Våra egna och andra EU stridande allianser kanske till slut inte vill ha trupper där USA soldater ingår därför att det bl.a. är en klar juridisk skillnad mellan de olika stridande enheterna, man använder inte samma måttstock, t.ex. för vad som uppfattas som krigsbrott USA använder inte kommissionen i Haag som övriga världen. Alltså juridisk skillnad på stridande enheter, oklarheter. Mänskliga rättigheter vet jag att de och var de står skrivna. Mänskliga skyldigheter står de inskrivna någon stans? Det hade i ett sånt här läge med Rick Perry varit jättebra att få reda på vad det hade stått i den där Mänskliga skyldigheters bok om det verkligen är rätt av Rick Perry att stryka över deras handlade som ett intet brott?

 

20110711 Sjöfartsverkets arktisklassade isbrytare Oden, är det en svensk isbrytare i svenska farvatten eller en amerikansk polar fastighetsskötare?

Under de senaste två åren så har jag tyckt att Sjöfartsverket med dess uthyrande av isbrytaren Oden under vår vintertid har fungerat som absolut toppklass på hur idiotiskt en förvaltning/verk kan bete sig trots mycket nogrann skriftlig uppdragsbeskrivning. Investera skattepengar till en stöddig isbrytare för att hjälpa till vintertid med att bryta is i Östersjön, det låter ju vettigt. När Oden däremot inte jobbar med isbrytning då kan man, om man beräknar in alla kostnader, hyra ut Oden till whatever. När uthyrandet får sådant genomslag att uthyrandet pågår året runt just pga Odens alldeles speciella isbrytningskapacitet och ytterst kompetenta forskningsresurser det är då frågan om vad hände med oss som med skattepengar betalade för att Oden skulle underlätta med isbrytning här hemma. För första gången i dagens GP läser jag en Debatt artikel om varför vi bör fortsätta och även fortsättningsvis varför vi skall fortsätta med åretrunt uthyrande av Oden som polar isbrytare i vetenskapens tjänst. Det som till slut fick mig att förstå var GP:s Debatt artikels 2 sista meningar.

"Det finns ersättningstonnage att hyra in för isvintrar i Östersjön. I Antarktis är Oden unik." citat GP debatt artikel 110711. (Höj priset för det unika)

 

20110605 Thage JAS Petterson

Thage G. Pettersson, fd försvarsminister. uttalar sig om vi behöver så många JAS flygplan i vår flygflotta som vi har i Sverige och menar att det är flygindustrins starka lobby som drivit på antalet inköpta flygplan och inte vår folkvalda regerings uttänkta behov som styrde beslutskriterierna. Det är dåligt, av Thage, att nu i efterhand komma med facit och dessutom med tanke på hans egen dåvarande position bör han han vara en som direkt kunde påverka beslutet och gnäller nu istället för att det beslutet inte blev rätt så här i efterhand. jag tror Pettersson krattar i manegen för försvarsutskottets Juholt att återkomma i frågan. Jag vill mena att den industriutveckling som ett projekt som JAS drar med sig är om man behandlar all utveckling, tekniken, admin, grupperingar etc. så är vinsten man får i ett sådant här projekt 1000 falt tillbaka, vinsterna tillbaka i samhället är rätt oöverstigliga. Ingen annan fråga, som försvarsfrågan, kan samla så mycket resurser och medel för att åstadkomma något som ett industriprojekt, tänk alla "Spin Offs" som bör genereras med tiden! Brukspatroner i all ära men deras tid försvann, mecenaterna kom och försvann och då undrar man vems är tiden nu är det industriledarens eller är det politikerns?

 

20110601 Vad ÄR tillväxt?

Vad är tillväxt. Benämningen på en term inom ekonomi. Räntabilitet är tillväxt. Många trafikoffer ger god samhällstillväxt. Tillväxt är en snara som är självstrypande för den som trär den över huvudet. Är tillväxt att vi måste roffa åt oss så mycket vi kan överallt där vi kan och precis hur vi kan. Oavsett hur detta påverkar de som bor där, oavsett blåa, gröna, röda, svarta, gula, vita eller rosa, ÄR DET TILLVÄXT. Är detta ett beteende som nutidens "kolonisatörer" gillar att använda. Det var inte populärt för 150 år sedan så man undrar hur det kan vara populärt nu. Överallt håller jag med om att nyttja det överflöd som jorden ger. Detta måste också innebära att man hela tiden i en balans med jorden kan leva så att man vet vad som är vad och vad som inte är överutnyttjande. Att inte veta om det är nyttjande eller överutnyttjande eller veta vad som är överflöd och vad som är överutnyttjande, tänk 2 gånger, tänk igen. Behövde du tänka efter då är det alla gånger överutnyttjande det handlar om. Att kalhygga regnskog är det tillväxt.

 

20110531 När man frågar om kärnkraft

Om man behöver kärnkraft eller inte är väl århundradets "understatement". Jag tycker att Tyskland reagerar vettigt med sin uttänkta plan. Tysklands energiplan vill jag inte kommentera för det är inte det diskussionen handlar om. När man frågar människor som är mycket positiva till kärnkraft så vill de oftast inte ha någonting med slutförvaringen att göra i närheten av sitt eget samhälle. Detta tycker jag är en konstig formulering "ja, jag vill gärna ha kärnkraft bara den är någon annanstans". Eftersom varken Hiroshima, Nagasaki, Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima alla övriga kärnsprängningar bl.a. Bikini och Muroroa var, återigen tyvärr, inte det sista kärnkraftshaveriet som hittills har hänt på vår jord. Tyvärr, tyvärr var det inte den sista totala mänskliga katastrofen vad gäller nukleär kraft, läs billig och stabil, så som olja uppfattades som billig, stabil och oändlig (för 100 år sedan), tyvärr inte den sista. För att citera:

"Oljan. Oljan, gav oss alla människor en enorm fördel jämförbar med kraften av miljontals slavarbetare. För 20 år sedan använde 4 tunnor mer fat olja än vi tog upp ur marken. Idag använder vi 6 tunnor mer än vi tar upp ur marken. Om 20 år kommer vi att använda 8 tunnor mer olja än vi tar upp ur marken. Idag producerar vi omkring 86 miljoner fat om dagen. Om 10 år behöver 40 miljoner fat bytas mot något som idag inte finns."

Spännande FRAMTID eller UTVECKLING, en ser enbart kostnaden. Varför kan inte vi ställas inför ett ultimatum eller utmaning att ta beslut om att år 2021 klara oss i Sverige utan kärnkraft. Det är klart risken finns ju att man kommer på något som är smartare än denna dryga 150 åriga lösning, som olja nu är. Slipper vi OLJA, KOL och KÄRNKRAFT så vinner alla människor. Men tyvärr skickar även denna regering, en "förhandlare" som kommer att förhandla om något som sedan i efterhand kan ha eller verkar ha missat en viktig detalj.

UTAN KÄRNKRAFT OCH OLJA, KOL SOM ENERGI FÖR HELA SVERIGES VÄXANDE FRAMTID. LÖS PROBLEMET NI SOM VET OCH KAN.

[U.K.O.K]

 

20110410 Svensk räka färdigfiskad redan 28/3, GP 22/3-11

Läser i GP den 22/3-11 att "Årets svenska kvot av räka i Norges (!) ekonomiska zon i Nordsjön är i det närmaste uppfiskad." Fiskeriverket har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske i området fr.o.m. 28/3 fram till årets slut. Efter 29/3 är det också förbjudet att landa eller lasta om räka som fångats i förbudsommrådet under tillåten tid. att vi i Bohuslän inte kan få tag på en svenskfångad räka beror helt och hållet på Margareta Winberg (S) som vid förhandlingen med Danmark, England och Norge glömde Sveriges del i den ekonomiska zonen i Nordsjön. Detta blir Margareta Winberg belönad med än det ena, ambassadör i Brasilien, än det andra, styrelseordförande Svenska spel. Denna kvinna, Margareta Winberg, är en katastrof för Sverige och speciellt för alla svenskar. Det var Margareta Winberg, som minister och alltså högst ansvarig, som vid vatten gränsförhandlingar, i Nordsjön, glömde av att företräda Sveriges i förhandlingar om den ekonomiska zonen. I denna ekonomiska zon är det idag Norge, Danmark och England som bestämmer.

 

20110330 Kommundelsfråga Hermansby kommundelsstämma

Jag har en fråga, en kommundelsfråga inskickad 110301, ställd vid Vid Hermansby kommundelstämma den 110315. Jag vill veta vad kommunen anser måste till för att vår kommundel skall få ett eget tillagningskök. Underlaget som finns är ju Gläntan, Kaprifolen, Pensionärslägenheterna, kärna skola, Kärna Friskola, förskoleavdelningar fritidsavdelningar, hemtjänstmottagare, Äldre som bor kvar hemma exempelvis. Hur stort underlag, menar kommunen, att det behövs för att Kärna, som kommundel, skall kunna få ett eget tillagningskök som varje dag av lokala råvaror lagar varm mat till alla dessa ovan uppräknade. Att slippa äta värmd frysmat eller återuppvärmd färdiglagad mat är livskvalite. Det finns många faktorer där ekonomi är en men ej allenarådande. Talar man om livskvalite är ju inte kostnaden det första man tänker på ej heller för en uppväxande generation som får ett dåligt förhållande till mat och tillagning av mat. Dessa lärdomar sätter hos barn framtida spår. Att barn i sin skolgång kan få ta del av mat och matlagning innebär ju att de får ett annat förhoppningsvis bättre förhållande till mat och matlagning. De negativa sidorna av att ha ett dåligt förhållande till mat och matlagning är också kostnader dock ej mätbara idag. Alltså, vad menar Kungälvs kommunpolitiker är ett minimikrav för att vår kommundel skall få ett eget tillagningskök som lagar mat?

Kungälv kommuns svar: Svar:Vi har ett tillagningskök i Kärna, Kärna skola, som producerar till alla kommunala verksamheter förutom Kaprifolens äldreboende och Gläntan. På Gläntan tillags måltiderna av vård- och omsorgspersonalen. När det gäller Kaprifolen så kommer idag huvudkomponenten ( kött, fisk mm och sås) från Ytterbyhemmet men vi har planer på att förändra den tillagningen. Det mesta av tillagningen till Kaprifolen sker på äldreboendet av måltidspersonalen som arbetar där. Pensionärer som bor i kommundelen Kärna har möjlihet att äta Kaprifolens äldreboende.// Gunilla Hansson, Chef Måltidsservice (Weblänk)

 

20110125 Inte längre Centerpartiet.

Fr.o.m idag är jag inte längre Centerpartist.

 

20100220 Den lokala avdelningen är grundbulten för demokratiska organisationer.

Studieförbundet Vuxenskolan gör en nationell omorganisation som enbart gagnar dem själva nationellt. Lokalt tvingas vi att ge upp, gå ihop, lägga ned för att nationellt inte kan redovisa aktivitet enligt en fastställd plan från Folkbildningsrådet FBR Vilken koncernledning hade låtit en förbundsstyrelse år efter år leda en krympande verksamhet som genererar mindre och mindre verksamhet och inte gör något åt mer än att såga av den gren man sitter på. Det är ju konstigt att förbundsstyrelsen inte har fått sparken. Var målen som ni själva skrev luddiga? Förstod ni inte supen (strategisk utvecklingsplan) ni själva skrev? Förstod ni inte vad det var ni sysslade med eller ärvde? Vilken tillväxttakt hade ni som mål/stod ni för? Hur utvecklades SV arbetet under er tid, mer admin eller mer verksamhet? Varför avgick ni inte när ni inte nådde era eget satta tillväxtmål? Varför förstår inte eller tror inte förbund och region att det är vi AVDELNINGARNA som är grunden ni rör er på. Även om XX % genererar XX % verksamhet så är det politiskt självmord att gå emot sin egen gräsrotsnivå och underskatta den mänskokraft det ligger i det ideella arbetet, i korsbefruktningen emellan föreningsliv, som utförs och som har en otroligt brokig men ett väldigt stort nätverk med snabba trummor. Om vår förbundsstyrelse med Berit D och Anders G i spetsen hade haft någon form av civilkurage så hade man sagt till de 84 SV avdelningar som SV:s förbundsstyrelse tillsammans med SV:s regioner inte vill ha att just det ”vi vill inte ha er vi menar att ni bara är kostnader för oss”.  Inte bara komma med dessa tre insinuationer om ett eventuellt framtida skeende. Hade man också däremot sagt.
”Men här här har ni stadgar och här är ett organisationsnummer. ”
Det hade gett oss små SV avd en chans att organisera oss och ge motstånd, Studieförbundet Vuxenskolan Lokalt (SVL). Än är inte sista ordet sagt och vem som äger framtiden det vet väl ingen. När vi 84 små SV avd har fattat vad förbund och region egentligen vill men ikläder med andra ord så kommer inte en hämnd utan mera ett kraftfullt svar. Jag tror också att vi 84 små SV avd även politiskt kan förändra kartan så att det är vår form, den lilla lokala avdelningen med ett väl korsbefruktat föreningsliv, som borde prioriteras i medelsfördelningen. Detta för att det är där grunden ligger för den lokala anknytningen i verklighetens verklighet, som Kurtan sa. Det stora uppdragsutbildningsföretaget/föreningen kan säkert med sin professionalism hitta andra finansiella partner än att behöva vara statssubventionerat vilket vi i det 84 små SV avd med det lokala föreningslivet varken vill eller kan. De lilla offentliga medel som står till buds vad det gäller Vuxenutbildning måste satsas lokalt. Studieförbundet Vuxenskolan kommer för sent att inse sitt misstag. Varje skogshuggare som deltagit i en studiecirkelverksamhet vet ju att man inte kan hugga av sina egna ben lite grann då och då. Är de av så är det för det mesta helt av.

 

20100610 Askmolnet täcker solens strålar ........

När kommer sommarens värme och vackert väder? Täcker askmolnet, från Island, solens strålar från att titta in till oss? Att vi äntligen få startat vårt tryckavlopp härute i Kärna. Jag vill mena att detta också måste åtföljas av ansvar vad det gäller att slå fast planer för en långsiktig hållning vad det gäller nybyggnation. Att med ny exploatering knyta fast det och ett mindre närliggande område till infrastruktur investeringen. Successivt över tid kommer förhoppningsvis området Torsby - Harestad & Lycke och dess avrinningsvatten ut mot vår kust att bli bättre med renare kvalite till vårt kära havsliv.

 

20100427 Hållsungamyrens Naturreservat Insändare till KP i original

KP:s redigerade variant av insändaren 20100427. Läs och begrunda

 

20100219 2010 års Bragdguld till 60m Anja Pärson

2009

Inget

2008

Inget

20070819 Det finns bara en värld och allt hänger ihop

Det finns bara en värld och allt hänger ihop.

Evig tillväxt i en begränsad värld.

Dagens konsumtionstakt är inte hållbar. Vi talar om ändliga resurser som exempelvis spannmål, olja, vatten och skogsprodukter. Det har funnits tillfälliga enstaka brister av resurser men nu handlar det om en systematisk brist på resurser. Frågan om global knapphet har vi inte förut diskuterat. Det är vi tvingade att göra idag. Det vi tvingas att göra är att hitta en intelligentare tillväxt. Om man bara tänker på ekonomisk tillväxt så kommer det förr eller senare en baksmälla. Redan idag så kostar tillväxten mer än vad den genererar i pengar räknat menar en del samhällsdebattörer. Amerikanarna uttrycker det som såhär ”when illth is more costly than growth”. Det är detta som är den nya eran som är på väg in och det måste vi alla inse. Då har ekonomisk tillväxt blivit en skuld istället för en tillgång. När man nådde denna ”breakeven” punkt eller när man kommer att göra det kostar tillväxten mer än vad den genererar. Fysisk tillväxt ger intäkter men när kostnaderna överstiger intäkten måste man fundera om ytterligare tillväxt är försvarbart. Man får tänka såhär att här har vi jordens biosfär och här har vi ekonomin. Då börjar man förstå hur ekonomin lever på det övergripande systemet. Det är faktiskt inte svårt att fatta. En växande ekonomi lägger beslag på mer och mer energi och råvaror. Och var tar den allt ifrån? Från biosfären. När vi konsumerar mer slänger vi också bort mer avfall. Var slänger vi det? Tillbaka i biosfären. Det innebär förbrukning och förorening. Efter detta går vi in i en era av oekonomisk tillväxt och då ökar produktionen av det onda fortare än produktionen av det goda. Ofärden ackumuleras fortare än välfärden.

Man kan bli övertygad om detta genom argumentation, bevis eller observationer.

Ur SVT1 serien ”Planeten” del 2 av 4.

Länk till programmen SVT1 4 delar: http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55174&from=program_ao

20070702 Mycket Vatten

Nu är det säsongen med minusgrader och hagel på midsommar och i år har vi även begåvats med vatten mängder med vatten. Elproducenterna har trots detta regnande lyckats med konststycket att inte få något vatten i sina bassänger. Det är nog de enda som inte fått vatten och det är ju ironiskt för att just de är ju de som behöver vatten för att generera el. Övriga som inte vill ha så mycket vatten har ju fått långt över knäna. I höst skall vi ha studiecirklar angående vårt klimat. Ett av mötena skall vi behandla vatten och de konsekvenser vatten eller brist på vatten för med sig.

20070405 Vatten

Nu är det så att jag själv har haft en "appifiny". Det var i Sinaiöknen 1979 jag var i FN och ute på ett uppdrag hos en av de lokala beduincheferna som fanns där vi grupperat. Efter flera tekoppar och många stora skivor vattenmelon så började vi, efter flera timmar, diskutera hur det var att bo och leva i en öken. Vi hade ju själva känt av under en 3 månaders period men det måste vara på ett annat sätt att leva hela tiden i en öken. Jag frågade vad man behövde för att leva i öknen. Vatten och eld svarade han blixtsnabbt via en av hans yngre söner som hjälpte oss tolka. Vid närmare eftertanke så kan ju var och en räkna ut det. Jag frågade han om han fick välja vad han vill som en tredje sak, vad skulle det då vara? Blixtsnabbt så svarade han ... Jag har i detta läge frågat den som lyssnar vad han/hon själv skulle gjort. Genom åren har det blivit många svar från många olika människor och generellt så vill hälften ha mer pengar. Den ena kvarten som är kvar vill ha hus, bil, båt och så är det den sista kvarten där har flera svarat god och nyttig mat, god hälsa, inga sjukdomar etc. Den gamle beduinen var snabb i sin kommentar och det var att fick han önska en tredje önskan vad som helst så skulle han önska sig rent vatten. Det svaret var ju inte fel direkt men det kom oväntat. Självklart hade jag tagit rent vatten som en självklarhet. Ute i stora världen var det inte så. Hemma i Sverige hällde vi upp bad i badkar med 300l dricksvatten. Eller satt på vattentoaletten och gjorde både ettan och tvåan i 15l rent dricksvatten och spolade ut det flera gånger under en dag t o m. Skillnaden var enorm vad det gällde förutsättningar för rent vatten och liv. Eller är vårt vatten inte rent längre eller har vi bara sänkt garden lite för att vi inte tror att det är farligt med dessa små doser/nivåer av ämnen som vi hittar i vårt dricksvatten? Tankarna hisnade inom mig, det var svindlande.

20070329 Tryckavlopp i THL del 2

Principen med VA som ett blodsystem är att där finns det Ven och Artär och i kroppen har de samma jobb i kroppen som tryckavlopp har för det naturkänsliga området härute som bågnar av exploatering. En exploatering av området kommer antingen vi vill det eller inte. Den lösning som vi föreslog kommunen 1998 var en infrastrukturell investering med tryckavlopp från Harestad, Glöskär, Kovik-Vedhall och Lycke till Kärna via Ytterby och Rödbotunneln till GRYAB. Att på sikt successivt konvertera enskilda avlopp till allt större och större tryckavloppsområden över hela området THL. På detta väntar vi med spänning. Vi hoppas att kommunen inte forcerar med ett byggande av ett avloppsreningsverk då ärendet kommer att överklaga regeringsrättens dom med få en rättsprövning. Detta är ett tvunget förfarande innan man kan överklaga till EU domstol.

20070329 Tryckavlopp i THL del 1

Jag har varit med och försökt påverka beslutet om att använda sig av Tryckavlopp istället för Avloppsreningsverk vad det gäller VA i Kustzon. Inte vad det gäller planen "VA i Kustzon" utan att den finns. 1988 börjar kommunen med att förhöra sig och orientera sig om i vilken riktning medborgare tyckte och tänkte angående Kärna Avloppsreningsverk. Kommunen insåg behovet av utökat kommunalt VA i Kärna tätort för att här kunna bygga mer än hittills. Kringboende och närboende protesterade mot byggnationen av ett nytt avloppsreningsverk. De klaganden den gången fick rätt med skälen fördärvad landskapsbild, alldeles för nära de boende och regeringsrätten menade att det borde finnas bättre platser. Exakt de skäl de klagande anförde vid överklagandet. Kommunen tog nu regeringens beslut rakt av och flyttade den redan gjorda etableringen (i planer) avloppsreningsverket så att läget för det nya avloppsreningsverket istället låg på 200m istället för de föreslagna 75m från första gången. 1996 började kommunen sjösätta del 2 för att genomföra det tjänstemännen föresatt sig. Då blev jag involverad med de kringboende och de överklagande. Vi som bor härute insåg att landsbygden Torsby, Harestad och Lycke behövde ett helhetsgrepp vad det gäller miljö överhuvudtaget. Insändare

20070309 Årsmöte för Centerkretsen i Kungälv

Eftersom det kom en magsur kommentar från min sida över den klena tro på min kapacitet, vad det gäller nomineringar, som mina Center medlemmar hade vände sig idag allt. Jag blev vald till styrelsens Ordförande för Centerkretsen i Kungälv. Från att det från min horisont sett ut som att jag inte skulle vara tänkbar för politiska nomineringsuppdrag till att bli Ordförande Centerpartiet i Kungälv.

20061031 Nomineringsresultatet hos oss i C

Jag erhöll en nominering i det kommunala politiska arbetet. Jag blev ersättare i VON, Vård & Omsorgsnämnden, i Kungälvs kommun. Jag tyckte kanske att utfallet för mig nomineringsmässigt var lite magert.

Detta är en fortsättning på Valdagboken

20060607 Varför välja Kungälv?

Kungälvs kommun har begåvats med en förunderlig natur av kustlandskap och stora skogsområden. Om detta skall vi värna men inte till vår egen död. Naturligtvis måste det fram översiktsplaner som möjliggör inte stoppar. Istället för som man nu gör och lägger en död hand över hela kustområdet måste det fram planer på var det är bebyggt och var man kan fortsätta att bygga ut. Bebyggelse blir det antingen man vill eller inte och då är det lika bra att man planlägger bebyggelsen. Kungälvs kommun vill inte bygga i kustzonen för att ger man ett plantillstånd till byggnation med alla de förbehåll av olika utredningar som där finns med bl.a tillgången på vatten och efter plantillståndet några år senare så sinar vattentillgången då är det kommunens skyldighet att ta fram vatten. Detta vill inte kommunen ta på sig utan nekar istället hela kustzonen bebyggelse. Eftersom dessutom hela kustzonen ligger utanför kommunens "verksamhetsområden" så menar kommunen att det är inte "vår sak". Varför är inte hela Kungälvs kommun kommunens "verksamhetsområde"? Jag menar att kustzonen som idag är en glesbygd kan småskaligt bebyggas och att de infrastruktur investeringar som kommunen måste göra för att förbereda sig har snart betalat sig för kommunen. Att som kommunen idag inte se möjligheterna är kapitalförstöring! Kungälv kommuns tätort har alltid haft en stark utveckling när det gäller satsade skattepengar. Befolkningstillväxten i tätorten har procentuellt inte ökat mer än i kommundelarna för det. Naturligtvis måste vi ha en gymnasieskola som en tillväxtmotor i Kungälvs tätort och en attraktiv stadskärna är också lockande men lite av de satsade skattekronorna måste också gå till nödvändiga investeringar i kommundelarna så att närservicen, i form av vårdcentral, affärer, företag, skola, förskola och föreningsliv, inte helt försvinner. Förutom tätorten så behövs det en rejäl satsning på kommundelarnas olika behov.

20060606 Debatt i Kungälvs kommun?

Är det för att man hålls tillbaka av kommunen som medborgare i Kungälvs kommun, är det därför som drivkraften framåt blir så väldigt stor? Att det är någon form av "backlash"? Debatten i Kungälvs kommun som hålls utanför KF är nästan osynlig och nu i år när det är valår så är det nästan ingen hejd på vad man som politiker kan utlova under nästa mandatperiod. Hur går det då för debatten som förs på kommundelsstämmorna? Är det någon debatt om tillståndet i Kungälvs kommun? Finns det bara en kravmajoritet där medborgare på stämmorna bara går in för enfrågor och driver de till vägs ända? Går det då att hålla en debatt om tillståndet i Kungälvs kommun där vi ser till helheten eller orkar vi inte det eller bryr vi oss inte? Medborgare resonerar kring frågor ur ett sunt förnuft perspektiv och vill ha svar därefter. Svar från kommundelsstämmor från ansvariga tjänstemän refererar till författningar, statliga eller kommunala direktiv och varken författningar eller direktiv svarar mot sunt förnuft. Jag tror att dylika svar är bara någonting man tar till för att man är rädd för att inte vara den som håller i taktpinnen, man vill, som tjänsteman, leda inte ledas.

20060606 Hur långt har vi kommit?

I Kungälvs kommun har vi nu bestämt att kommunen skall vara en möjligheternas kommun och det kommer att passa väldigt bra då kommunen till nyåret skall kä sig i en ny kostym en ny organisation. Man skall i en möjligheternas kommun inte bli motarbetad av kommunen utan kommunen skall bli/vara en möjliggörare. Vad innebär det? Jo t.ex. om man vill bygga så är kommunens uppgift att bistå och hjälpa till hitta en lösning. Vill man starta ett företag så skall kommunen underlätta och bistå med handledning runt kommunens uppgifter. Behövs det vatten eller avloppsrening så skall kommunen lägga fram hur kommunens del ser ut i detta arbete och sedan bistå vem det än må vara så att lösningar (obs) skall komma till stånd. Skyttegravskrig är ingen framkomlig väg för endera parten. Att som kommunen i dagsläget huka bakom diffusa riktlinjer och gamla åtaganden skall inte vara möjligt för kommunens tjänstemän efter valet och den borgerliga alliansens övertagande av majoriteten. Hur skall det gå till? Genom att göra Kungälvs kommun till en möjliggörare. Vill man ha ett Bohusporten på fästningsholmen, ett museum, så skall kommunen ta fram hur man skall vara behjälplig inte tala om att det inte går. Såhär kommer vi att lösa problem efter problem som Kungälvs kommun har brottats med i årtionden. Det finns en enorm drivkraft, hos alla medborgare, i Kungälvs kommun som inte har tagits reda på utan som har brottats ned till undanskymda platser där solen aldrig lyser. Drivkraften, hos alla medborgare, i Kungälvs kommun är det som kommer att ge fart åt kommunen näringslivsmässigt, byggmässigt, entrepenörsmässigt, utbildningsmässigt, friluftsmässigt, exploateringsmässigt, föreningsmässigt osv...

Här kan du läsa 2 motioner som berör Fritidsförvaltningens område och kanske det område som berör dig och din familj mest.

Motion 1 och Motion 2

20060228 Vad händer nu?

Nu är det politiska arbetet inställt på att ställa samman ett lokalt valmanifest för Centern i Kungälv. Min uppfattning är att vi, i Kungälvs kommun skulle tjäna mycket på att bygga en ny idrottshall och minst en konstgräsplan. Detta är uppgifter som inte är obligatoriska uppgifter för kommunen att sköta men det finns en stor poäng för kommunen ändå. Det handlar ju om utifall man tycker att man har råd. Investeringsmässigt är det en stor post men det är inte det stora problemet. Om det kan bli eller inte handlar om kommunen anser att man har råd driftsmässigt, alltså kostnaden för drift år för år, inte investeringsmässigt. Vinsten för kommunen handlar ju om det enormt stora ideella arbete som läggs ner i kommunen. Skulle det arbetet inte göras så skulle det innebära enormt stora kostnader för kommunen. Tiotusentals timmar obetalt arbete måste någon gång resultera i att detta arbete uppmärksammas för att visa vår uppskattning. Det idella arbetet som överhuvudtaget läggs ner i denna kommun måste uppmuntras och där måste det också resultera i någon form av uppskattning. Insändare i KP

20060227 Vem är jag?

Partiet har haft en valperiod och de lokala partilistorna har nu sammanställts. Förra valet, 2002, hamnade jag på en 18 plats på listorna efter att vår kommunkrets valberedning gjort sitt arbete. Jag röstades sedan dock fram till en åttonde plats. Denna gång sattes jag på en 16 plats efter valberedningens arbete. Nu får man väl hoppas att man röstas fram till en ännu bättre placering än förra gången 2002. Jag har nu, under denna mandatperiod, suttit nästan 4 år i Fritidsnämnden i Kungälvs kommun. Det har varit 4 väldigt trevliga år och man har lärt sig mycket av hur det politiska livet fungerar eller inte fungerar. Det beror på hur man ser det hela. Min uppfattning är att ju fler människor man involverar i det politiska arbetet ju bättre fungerar demokratin. Ju fler människor man når desto större nätverk kan då arbeta för att informera fler människor och då blir primärt och sekundärt fler människor engagerade i de frågor som politiker hela tiden måste ta ställning till. Detta är, enligt min uppfattning, det absolut bästa.

Jag är också Fritidsnämndens ledamot i Kungälvs Handikappråd. Detta har varit givande på så sätt att man får en inblick i andra människors liv och som i detta fall funktionshindrade människor och vilka problem de dagligen utsätts för och hur lite man behöver göra för att underlätta vardagen för dem. På min fritid engagerar jag mig i Studieförbundet Vuxenskolan där jag är ordförande i Torsby avdelningen. Studieförbunden behövs för att komplettera den övriga floran av utbildningar. Via Vuxenskolan kan man utbilda sig i lite mer annorlunda saker som man är intresserad av såsom vävning, luffarsmide, byggnadsvård, smide, bokbinderi, trädgårdskunskap, 1900-talets Harestad, släktforskning osv osv på ett mycket trevligare sätt. Vi SV Torsby har haft många handfasta utbildningar av praktiskt slag och det betyder bara att intresse har funnits av dessa cirklar. Det betyder inte att andra cirklar inte är välkomna utan det betyder tvärtom, allt är tillåtet.

Likaså är jag engagerad i Torsby Röda Kors krets där jag är ordförande. Att jag valde att engagera mig i Röda Korset är för att jag uti världen sett vilken nytta Röda Korset verkligen gör. Kan man här hemifrån hjälpa till med att samla in pengar för att skänka till välbehövande ändamål, både vid katastrofer men också här hemmavid, så är det värt att lägga ner de fåtal timmar det handlar om. Vid flodvågskatastrofen samlade vi in via våra bössor på Kärna Torg 37998kr på 5 dagar. Hade ingen stått där för att samla in pengarna så kanske de pengarna inte hade gått iväg till katastrofoffren. Det är så jag ser på det, en enkel ekvation. Kan man hjälpa till så bör man. Det är som bekant inte en stor åthäva från en person som lägger grunden utan flertalet små åthävor från många olika människor. Verksamhetsberättelser Torsby Röda Kors

Rent personligt är jag en 53 årig gift man med ett hemmavarande barn av 5. fem barnbarn finns också. Mina intressen är min familj främst och därefter vår gemensamma historia och då speciellt Bohuslän, Kungälv och speciellt Torsbys historia som är mycket intressant. Jag älskar också fiske och att plocka svamp. Jag älskar friheten att gå ut mycket i vår härliga skog plocka svamp och bär, vandra på vår historiska mark och vara i och vid det väldiga havet med sitt egna liv.

(Uppdaterad 20170404)

Vem är jag? http://se.41q.com/typ.41q?p=24573257